TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky rodičů se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od 18,00 h v kmenových učebnách tříd.

Plenární schůze Spolku rodičů se NEUSKUTEČNÍ.