SSPS
Úvod
Aktuality
O škole
Přijímací řízení
Rozvrhy a suplování
Školení a certifikace
Kontakt
E-škola
Presík
KAP
SSPŠ TV
Kybernetická bezpečnost
Školení a certifikace
Aktivity
Čisté rekvalifikace
ECDL
MS IT Academy
Certiport Center
Oracle Academy
Cinema Academy
CISCO Academy
CoE
DVPP
MSDN
Autodesk
Alphacam
Technická angličtina
:: Modul 5
5.1 Začínáme s databází
5.1.1 První kroky s databází
5.1.1.1 Spuštění databázového programu.
5.1.1.2 Otevření existující databáze ve standardním nastavení.
5.1.1.3 Změna záznamů v existující databázi a jejich uložení.
5.1.1.4 Uložení databáze na pevný disk nebo disketu.
5.1.1.5 Uzavření databáze.
5.1.1.6 Používání funkcí on-line nápovědy.
5.1.2 Úprava základních nastavení
5.1.2.1 Změna režimů pohledu.
5.1.2.2 Změna panelu nástrojů.

5.2 Tvorba databáze
5.2.1 Základní operace
5.2.1.1 Návrh struktury databáze.
5.2.1.2 Nastavení atributů jednotlivých polí.
5.2.1.3 Způsoby pohybu po databázi.
5.2.1.4 Vkládání dat do databáze.
5.2.2 Definice klíčů
5.2.2.1 Definice primárního klíče.
5.2.2.2 Nastavení indexu.
5.2.3 Vzhled databáze
5.2.3.1 Nastavení vzhledu databáze a rozvržení atributů.
5.2.3.2 Změna atributů jednotlivých polí.
5.2.4 Aktualizace databáze
5.2.4.1 Změna dat vložených v databázi.
5.2.4.2 Vymazání dat v databázi.
5.2.4.3 Přidání záznamů do databáze.
5.2.4.4 Vymazání záznamů databáze.

5.3 Použití formulářů
5.3.1 Tvorba formuláře
5.3.1.1 Vytvoření jednoduchého formuláře.
5.3.1.2 Zápis dat do databáze pomocí jednoduchého formuláře.
5.3.2 Úprava vzhledu formuláře
5.3.2.1 Formátování textu.
5.3.2.2 Změna standardního rozvržení a barevného nastavení.
5.3.2.3 Vkládání obrázků/grafiky do formulářů.
5.3.2.4 Celková změna grafického rozvržení formulářů.

5.4 Získávání informací
5.4.1 Základní operace
5.4.1.1 Připojení k existující databázi.
5.4.1.2 Nalezení záznamu podle zadaných kriterií.
5.4.1.3 Tvorba jednoduchých dotazů.
5.4.1.4 Tvorba dotazů s výběrem podle více kriterií.
5.4.1.5 Uložení dotazů.
5.4.1.6 Přidání filtrů.
5.4.1.7 Odstranění filtrů.
5.4.2 Upřesnění dotazu
5.4.2.1 Přidání polí do dotazu.
5.4.2.2 Odstranění polí z dotazu.
5.4.3 Výběr a třídění
5.4.3.1 Výběr a třídění databáze podle kriterií.
5.4.3.2 Výběr a třídění pomocí logických operandů.

5.5 Sestava
5.5.1 Tvorba sestav
5.5.1.1 Předvedení vybraných dat v určitém pořadí na obrazovce a v sestavách.
5.5.1.2 Přizpůsobení sestavy.
5.5.1.3 Vytvoření a úprava záhlaví a zápatí.
5.5.1.4 Slučování dat do součtů sestav, dílčích součtů, atd..

 .: 25 255 205 :. celkem přístupů
© 2016  - Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, 150 21 Praha 5