SSPS
Úvod
Aktuality
O škole
Přijímací řízení
Rozvrhy a suplování
Školení a certifikace
Kontakt
E-škola
Presík
KAP
SSPŠ TV
Kybernetická bezpečnost
Školení a certifikace
Aktivity
Čisté rekvalifikace
ECDL
MS IT Academy
Certiport Center
Oracle Academy
Cinema Academy
CISCO Academy
CoE
DVPP
MSDN
Autodesk
Alphacam
Technická angličtina
:: Termíny testování
Vyhlášen termín testování ECDL na 24. 4. 2013 od 15 hodin.
Přihlašujte se u paní Karanské.
Ke zvolenému termínu se žadatel přihlašuje pomocí písemné závazné přihlášky, která je k vyzvednutí v kanceláři (místnost č. 103, tel.:257 320 533) nebo je ke stažení na těchto stránkách. Sám si zvolí, ze kterého modulu bude v daný termín konat zkoušku.

Při odevzdání přihlášky se platí poplatek za modul.
Spolu s přihláškou žadatel odevzdává Index (pokud jej má).
Při prvním přihlášení musí žadatel zakoupit Index (pokud jej již nemá).
Absolventi
Přiloží k první přihlášce kopii Maturitního vysvědčení, která bude zařazena k materiálům o testování.

K dalším přihláškám tuto kopii již přikládat nemusí.

Studenti
Právo na požadovanou slevu potvrzuje třídní učitel svým podpisem a to na každé přihlášce. Studenti mladší 15-ti let musí k přihlášce přiložit potvrzení zákonného zástupce.
Absolventi a ostatní
Pokud je žadatel student nebo zaměstnanec (libovolného typu školy), přiloží k přihlášce potvrzení o studiu / zaměstnání.
 .: 25 253 494 :. celkem přístupů
© 2016  - Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, 150 21 Praha 5