SSPS
Úvod
Aktuality
O škole
Přijímací řízení
Rozvrhy a suplování
Školení a certifikace
Kontakt
E-škola
Presík
KAP
SSPŠ TV
Kybernetická bezpečnost
Školení a certifikace
Aktivity
Čisté rekvalifikace
ECDL
MS IT Academy
Certiport Center
Oracle Academy
Cinema Academy
CISCO Academy
CoE
DVPP
MSDN
Autodesk
Alphacam
Technická angličtina
:: CISCO Networking Academy
Od září 2004 je na naší škole zřízena lokální pobočka CISCO Networking Academy.

Studium je určeno vlastním studentům školy, od září 2012 je vybírán za vydání certifikátu poplatek sloužící rozvoji akademie.
V současné době máme v nabídce základní kurz IT Essentials, síťařské kurzy Exploration 1 - 4 a kurz Cisco Security.

Studium je náročné především po stránce jazykové, protože studijní materiály i závěrečné testy jsou v angličtině. Studijní materiály jsou rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost samostatného studování. Ke studiu je nutno přistupovat velmi zodpovědně, ale po úspěšném zakončení kurzů se u studentů výrazně zvýší schopnost pracovat v anglickém jazyce.

Studium sítí je čtyřsemestrální, probíhá během dvou let.
Po každém semestru musí student složit úspěšně tzv. "final test" v angličtině, po jehož absolvování získá certifikát.
Vlastní hodiny probíhají formou konzultací a praktických cvičení.

Nabídka kurzů mimo rámec výuky je zaměřena na studenty Technického lycea, kteří nemají během studia rozšířenou výuku počítačových sítí v rámci normální výuky.
Zájemci z oboru Technické lyceum se zapisují během prvního ročníku na sekretariátu pro studentskou agendu, vlastní kurzy pak začínají v druhém ročníku a pokračují ve třetím ročníku.

Studenti informačních technologíímají studium počítačových sítí zařazeno do druhého ročníku, studují rámcově podle učiva Cisco Academy - Exploration 1 a 2. Mimo výuku (někdy ve výuce) si mohou udělat certifikaci, pro tuto certifikaci je možno pořádat několik setkání zaměřených na probrání podrobností, které se v běžné výuce neprobírají.
Ve třetím ročníku pokračuje výuka podle materiálů Cisco Academy - Exploration 3 a 4. Certifikace probíhá stejným způsobem, jako v předchozím ročníku.
Ve čtvrtém ročníku může být vypsáno zaměření na počítačové sítě, ve kterém se v rámci výuky provede probrání další látky zaměřené na Cisco Security a během výuky bude umožněna i certifikace z látky tohoto kurzu.

Vydávání certifikátů Cisco Academy je zpoplatněno částkou 1000 Kč.

V roce 2012 získala naše škola jako Cisco akademie dvě mezinárodní ocenění - v kategorii lektorů i jako celek - viz tato aktualita...
ne2012-1.png, 41kB ne2012-2.png, 44kB

Síťová akademie Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) je vzdělávací program, jehož cílem je výchova odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených státech amerických, v západní a východní Evropě. Z nich vyplývá, že v současné době se v prudce rozvíjející oblasti počítačových komunikací, sítí a internetu požadavky na počet odborníků začínají značně převyšovat nabídku. Navíc trendy ukazují, že tato disproporce bude dále rapidně růst.
Síťová akademie Cisco, jejíž činnost byla celosvětově zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodobě vychovávat specialisty, a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti.
Pro získání dalších informací o CISCO a CNA navštivte stránky http://cisco.netacad.net a http://www.cisco.cz .
 .: 25 255 314 :. celkem přístupů
© 2016  - Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, 150 21 Praha 5