Kemp bez hranic zpráva

Od pondělí 6. března do pátku 10. března 2017 proběhl v penzionu DoNi v Libošovicích Kemp bez hranic pro 35 studentů.

  

Vedoucím akce byl ředitel, další dozor vykonával pan profesor Jiruš a pan Kalista.

Nakonec odjelo 34 studentů, neboť jeden během víkendu onemocněl.

Na konci kempu konstatovala vedoucí ubytovacího prostoru následné: „Ještě jsem nezažila, aby byli žáci či studenti tak klidní. Většinou na ně jejich učitelé křičí a oni přesto pořád pobíhají a dělají hluk. U vás na ně nikdo ani jednou nezvýšil hlas a přitom se chovali spořádaně.“

Níže je pár informací k tomuto kempu.

 • studenti se rozdělili rovnoměrně do pěti skupin a každá zpracovávala jedno z následných náboženství: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus a buddhismus
 • byl vytvořen zpravodajský video tým ve složení Václav Jirák (1.B), Tomáš Kubovčík (1.C)a Thanh Hoang Tien (1D), který zajišťoval pomocí tří kamer natáčení besed, student Tien vytvořil i video s poděkováním studentů svým učitelům
 • v dopoledních hodinách se uskutečnily teambuildingové aktivity, které řídili pan profesor Jiruš a pan Kalista, na jejich výběru se však zásadně podíleli studenti, jejich přístup při nich pan profesor Jiruš hodnotil jako velmi kladný
 • v jedné z ložnic vytvořili studenti improvizované televizní studium, kde ředitel zpovídal studenty (někdy i na jejich žádost), ale také studenti Hromas a Konakovič vyzvali ředitele k besedě, ten pozvánku do diskuse přijal
 • ve středu studenti navštívili historickou památku hrad Kost
 • ve čtvrtek se uskutečnily prezentace jednotlivých náboženství a poté diskuse k nim, zároveň ředitel uskutečnil rozhovor před kamerou s dvěmi zástupci z každé skupiny
 • v pátek došlo k jednání o komuniké, kde se studenti vyjadřovali ke třem otázkám:
  1. Jaké postavení by mělo zaujímat náboženství ve 21. století?,
  2. Jaká by měla být míra tolerance pro náboženské symboly a zvyklosti na školách?,
  3. Přinášejí média objektivní informace o náboženství?
 • při informativním hlasování pouze 9 studentů odmítlo jakékoli náboženské symboly ve školách, naopak většina se přiklonila k možnosti nosit osobní symboly jako jsou křížky, jarmulky či hidžáb, velmi emotivně se diskutovalo o každé větě, komuniké, připravené studentem Jarolímkem, bylo mnohokrát upravováno
 • tečku za Kempem bez hranic udělala velmi zajímavá debata před kamerou v jídelně, přestavěné na improvizované studium, kterou moderoval pan Kalista, účastníky byli jako expert pan profesor Jiruš a z každé z pěti skupin jeden její zástupce
Ing. Radko Sáblík (PVŠ 20.3.2017)Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002