Kemp bez hranic Communique

6-10. 3. 2017 Libošovice v Českém ráji

Jaké postavení by mělo zaujímat náboženství ve 21. století?

My studenti, kteří jsme byli na Kempu bez hranic Smíchovské střední průmyslové školy, se shodujeme na tom, že náboženství by určitě měla být zachována a plnit do určité míry stejnou roli jako doposud. Tedy být pro lidi oporou a ukazovat jim směr.
Zároveň s tím musí být náboženství separováno od politiky, ekonomiky, do určité míry od vzdělání.

Jaká by měla být míra tolerance pro náboženské symboly a zvyklosti na školách?

Ať se bavíme o školách základních, středních či vysokých, ve všech případech by nemělo být náboženství tabu.
Studenti a žáci by měli být dobře informováni o historii, symbolech a zvycích jednotlivých náboženství. Měli by zároveň mít přehled o tom, jak si lidé na různých místech planety dané náboženství vykládají.
Na školách nesmí docházet k propagaci žádného náboženství. Víru mohou studenti projevovat, pouze pokud neomezují ostatní. Náboženské předměty, které neporušují hygienické a bezpečnostní předpisy, by měly být ve školních řádech tolerovány (jarmulka, křížek, hidžáb atd.). Předměty, které znemožňují identifikaci či představují bezpečnostní riziko, by měly být zakázány.

Přinášejí média objektivní informace o náboženstvích?

Dle našeho názoru neinformují média vždy objektivně. Díky těmto nepřesným informacím si mnoho lidí spojuje určité náboženství jako celek s činnostmi jedné nebo více radikálních skupin. Proto doporučujeme si informace vždy ověřovat z více zdrojů, a u nich zvažovat jejich důvěryhodnost.

10. 3. 2017
Bylo odsouhlaseno v celém rozsahu v poměru 31 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.
Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002