Kemp demokracie II pokyny

Ke stažení

Prohlášení o bezinfekčtnosti.docx

Prohlášení o bezinfekčtnosti.pdf

Kemp demokracie proběhne od pondělí 9. října do pátku 13. října 2017 v hotelu STELLA na Šumavě. 

Vedoucí kempu a mentoři

Vedoucím akce je ředitel školy, jeho zástupcem pan profesor Nechanický, ve funkci dozoru a mentorů odcestují paní profesorka Čechová, paní profesorka Řejhová, pan profesor Jiruš, pan profesor Hanuš, vedoucí PR oddělení pan Kalista, absolvent školy pan Klouček a studenti 4.C pánové Gangur, Chochlovský, Jarolímek a Nováček. 

Jaké téma bylo vybráno

Zástupci tříd druhých ročníků řediteli sdělili, že se rozhodli pro téma „Jak v budoucnosti zajistit dostatek vody a potravin pro lidskou populaci.“ 

Jak bude kemp probíhat

Kemp bude pojímán jako konference na dané zvolené téma. Výsledkem bude přijaté komuniké všemi studenty. Ti se nejprve budou muset ve skupině dohodnout na vhodném návrhu svého prohlášení a pak ho obhájit před všemi studenty. Ti mohou na plénu vznášet pozměňovací návrhy. Hlasovat se bude jako v Parlamentu ČR. Součástí kempu budou diskuse před kamerami SSPS TV, rozhovory pro SSPS TV, tiskové konference jednotlivých skupin. 

Přihlášení studentů k pracovním skupinám

Studenti se přihlásí k pracovním skupinám přes systém Bakalář v pondělí 2. a úterý 3. října 2017. Přesný čas zahájení přihlašování bude domluven se studenty na schůzce v pondělí 2. října 2017 o hlavní přestávce. Přihlásit se bude možné do úterý 3. října 2017 do 12.00 hodin. 

Studenty, kteří se do žádné skupiny nepřihlásí, zařadí do skupin ředitel školy.

Pokyny pro mentory a studenty  

  • Studenti i mentoři si zajistí dopředu informace k danému tématu, v hotelu může být problém s rychlostí stahování dat vzhledem k počtu účastníků kempu. 
  • Přesné pokyny k odjezdu budou zveřejněny na www stránkách školy.  
  • Studenti se domluví ve skupinách, aby každá měla k dispozici minimálně dva notebooky.
  • Studenti, kteří mají vlastní přístup na internet přes mobilní aplikaci, by si ho měli zajistit na pobyt na kempu. 

Navržená témata pracovních skupin

1. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Nováček) 

Hrozí přelidnění planety? Jaký se předpokládá demografický vývoj a jak řešit vysokou porodnost v méně rozvinutých zemích? Nehrozí naopak těm více rozvinutým zemím vymírání? Jakým řešením může být antikoncepce, kterou někteří z náboženských důvodů odmítají? Souvisí dosažené vzdělání rodičů s počtem dětí či nikoli? 

2. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan profesor Jiruš) 

Které jsou nejkrizovější oblasti zeměkoule z pohledu zásobování obyvatelstva vodou a potravinami? Jaké politické poměry tam panují a jaká je šance se domluvit na spolupráci vzhledem k tamním režimům? Má se někdo pokusit za pomoci armády tyto země stabilizovat? Nebo je izolovat a nechat tamní obyvatelstvo svému osudu, jak se děje třeba v případě KLDR, kde vládnou rodoví diktátoři a čas od času tam propukají hladomory? 

3. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Klouček) 

Jak ovlivňuje vzdělání přístup obyvatel k nakládáním s vodou a potravinami? Neplýtvá se v mnoha rozvinutých zemích zbytečně s těmito komoditami? Jak vůbec komplexně vzdělávat mladou generaci, když se ve světě obecně školství příliš nezměnilo za posledních dvě stě let, byť musí absolventi škol evidentně řešit jiné společenské i technologické výzvy? 

4. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Gangur) 

Je vůbec možné stabilizovat některé kritické regiony, když tam vládnou různé rodové klany, probíhají tam etnické a náboženské války, hraničící někdy až s genocidou? Existuje vůbec nějaké rozumné řešení? Jak může pomoci OSN jak ke stabilizaci v těchto regionech, ale i při řešení problémů s vodou a potravinami? Je v současnosti OSN vůbec schopné zaujmout akční stanovisko nebo je jen platformou pro setkávání představitelů demokratických států s různými diktátory či samozvanými vůdci? Nebylo by lepší hledat jiné platformy spolupráce? 

5. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Jarolímek) 

Jaké technologické postupy zvolit při zajišťování vody v krizových regionech? Jak reálné je například větší rozšíření odsolování mořské vody, které praktikuje úspěšně Izrael? Jak reálné je přivádět vodu z míst s jejím dostatkem do regionů trpící nouzí o ni? 

6. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor paní profesorka Čechová) 

Jaké technologické postupy zvolit při pěstování potravin? Jsou řešení obří mnohapatrové haly? Je řešením genetická úprava potravin? Budeme si potraviny tisknout na 3D tiskárnách? Mohou nám pomoci například vodní řasy či hmyz? 

7. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Chochlovský) 

Jaké vyhlídky jsou ohledně dostupnosti vody v České republice a jaká řešení v zadržování vody v krajině se zdají vhodná? Budování mokřadů, rybníků, umělých nádrží? Je potřeba regulovat odebírání vody, omezovat hloubkové vrty, zalévání zahrad či plnění bazénů?  

8. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan profesor Hanuš) 

Je soběstačnost v zásobování potravin v České republice žádoucí, anebo se budeme spoléhat na dovoz levnějších potravin? Je cestou k úspěchu dotování zemědělců, které pokřivuje konkurenci a zvýhodňuje některé proti jiným? Jak zabránit vzrůstající erozi půdy? Jsou řešením velké podniky či menší soukromé farmy? Jaký vliv má na neutěšeném stavu osévání zemědělské půdy podpora biopaliv?  

9. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor pan Kalista) 

Jak se bránit očekávané migrační vlně v nejbližší době? Blíží se další stěhování národů, kterému nepůjde nijak zabránit? Je naše západní civilizace schopna si udržet své principy a hodnoty, anebo je již historicky na ústupu? Podle různých prognóz má být do dvaceti let v pohybu až miliarda lidí. Kam půjdou za vodou a potravinami? Hrozí další světová válka o vodu a jídlo? Případně o energetické zdroje, které jsou i s tím spojené? Je boj o přežití v budoucnu nevyhnutelným údělem přelidnění, aby se válkou stav populace snížil, jak se tomu stalo mnohokrát v minulosti? Nebo si poradí příroda sama, když zredukuje počet obyvatel nějakou pandemií smrtelné choroby? Po morových ranách ve středověku výrazně stoupla životní úroveň přeživšího obyvatelstva. Máme čekat na podobné katastrofální scénáře či nalezneme lepší řešení? 

10. PRACOVNÍ SKUPINA: (mentor paní profesorka Řejhová) 

Vytváření zpravodajství z Kempu demokracie. Natáčení aktivit jednotlivých skupin. Rozhovory s představiteli jednotlivých skupin. Pořádání debat a diskusních fór se záznamem z nich. Záznam tiskových konferencí jednotlivých pracovních skupin. 

Ing. Radko Sáblík, ředitel školy 

Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002