Po stopách holokaustu II jednání s vedením tábora

Prezentace  >> ssps_auschwitz2_.pptx

Po brzkém příjezdu do Osvětimi jsem se s ředitelem R. Sáblíkem odpojil od hlavní skupiny a šel zjistit, kde máme sraz z ředitelem Osvětimi. Recepční nejprve nevěděla, ale poté, co jsem vysvětlil, že jsme ze Smíchovské střední průmyslové školy, tak hned věděla. Ukázala mi přes dveře šedivý dům na konci celé řady domů, kam jsme v půl třetí odpoledne zamířili. 

Po příchodu jsme rozbalili virtuální realitu a připravili prezentaci. Prezentaci jsem odprezentoval v pohodě, zástupce ředitele celou dobu pouze souhlasil, nevyjádřil se. Po prezentaci si zkusil virtuální realitu, místo si prohlédnul a prošel. Pote jsme začali diskuzi. 

Pan zástupce Andrzej Kacorzyk nám pověděl, že jestli chceme naladit větší autentičnost, skutečnost, musíme virtuální svět více do detailů vyladit, vylepšit textury a poté to člověka vnese do virtuálního světa. Také říkal, že musíme místo brát jako památník, nikoliv jako interaktivní muzeum. Místo by mělo připomínat památku zesnulých a určitě ne nějaký park. 

Poté, co jsem mu sdělil, že bychom chtěli namapovat zavřené bloky, pan zástupce nám vysvětlil, že jsou zavřené z toho důvodu, že pro návštěvníky by bylo prohlídka moc dlouhá a většina bloků je stejná.


Adam Skokan

Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002