Kemp demokracie II skupiny

1. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Nováček

Hrozí přelidnění planety? Jaký se předpokládá demografický vývoj a jak řešit vysokou porodnost v méně rozvinutých zemích? Nehrozí naopak těm více rozvinutým zemím vymírání? Jakým řešením může být antikoncepce, kterou někteří z náboženských důvodů odmítají? Souvisí dosažené vzdělání rodičů s počtem dětí či nikoli?

Student 

Třída

Fritsch Richard 2.A
Svoboda Stanislav 2.L
Dráb Marek 2.L
Vít Vojtěch 2.A
Vlček Marek 2.L
Kozlová Barbora 2.L
Bořík David 2.D
Nadionová Markéta 2.A
Civín Dominik 2.L
Borner Patrik 2.L
Zíka Filip 2.A
Pražáková Šárka 2.A
Hercík Michal 2.L
Belei Christian 2.D
Houska Adam 2.L
Holota Jan 2.L

2. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan profesor Jiruš

Které jsou nejkrizovější oblasti zeměkoule z pohledu zásobování obyvatelstva vodou a potravinami? Jaké politické poměry tam panují a jaká je šance se domluvit na spolupráci vzhledem k tamním režimům? Má se někdo pokusit za pomoci armády tyto země stabilizovat? Nebo je izolovat a nechat tamní obyvatelstvo svému osudu, jak se děje třeba v případě KLDR, kde vládnou rodoví diktátoři a čas od času tam propukají hladomory?

Student  Třída
Metzker Lukáš 2.A
Skokan Adam 2.A
Zbuzek Lukáš 2.B
Janko Patrik 2.A
Nguyen Thanh 2.B
Kurek Pavel 2.B
Komar Martin 2.B
Jára Miroslav 2.A
Mičaníková Renáta 2.B
Surynek Adam 2.B
Jindrák Václav 2.B
Kodad Michal 2.A
Minařík Šimon 2.B
Grossmann Jan 2.B
Neděla Tadeáš 2.B
Švehlík Josef 2.B
Beránek Martin 2.B

3. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Klouček

Jak ovlivňuje vzdělání přístup obyvatel k nakládáním s vodou a potravinami? Neplýtvá se v mnoha rozvinutých zemích zbytečně s těmito komoditami? Jak vůbec komplexně vzdělávat mladou generaci, když se ve světě obecně školství příliš nezměnilo za posledních dvě stě let, byť musí absolventi škol evidentně řešit jiné společenské i technologické výzvy?

Student  Třída
Coufalová Hana 2.B
Krsek David 2.D
Koder Dominik 2.C
Mesier Tomáš 2.C
Sibrt Tomáš 2.C
Soukup Lukáš 2.C
Malá Michaela 2.B
Ždimera Pavel 2.D
Ždimera Michal 2.D
Špelda Jiří 2.B
Drahota Jakub 2.D
Pujman Štepán 2.D

4. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Gangur

Je vůbec možné stabilizovat některé kritické regiony, když tam vládnou různé rodové klany, probíhají tam etnické a náboženské války, hraničící někdy až s genocidou? Existuje vůbec nějaké rozumné řešení? Jak může pomoci OSN jak ke stabilizaci v těchto regionech, ale i při řešení problémů s vodou a potravinami? Je v současnosti OSN vůbec schopné zaujmout akční stanovisko nebo je jen platformou pro setkávání představitelů demokratických států s různými diktátory či samozvanými vůdci? Nebylo by lepší hledat jiné platformy spolupráce?

Student  Třída
Sylvar Karel 2.D
Muřičký Edvard 2.D
Stemberk Vojtěch 2.D
Vojtek Lukáš 2.D
Beja Lukáš 2.L
Jakeš Jan 2.D
Langer Marek 2.D
Krul Filip 2.A
Walenta Jakub 2.C
Moravec František 2.D
Mejduk Matouš 2.B
Šic Miroslav 2.B
Cnrzanowki Tadeáš 2.L
Fabíán Ondřej 2.D

5. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Jarolímek

Jaké technologické postupy zvolit při zajišťování vody v krizových regionech? Jak reálné je například větší rozšíření odsolování mořské vody, které praktikuje úspěšně Izrael? Jak reálné je přivádět vodu z míst s jejím dostatkem do regionů trpící nouzí o ni?

Student  Třída
Kluch Luboš 2.A
Zoufal Jan 2.A
Hyšperský Matyáš 2.C
Bartoš David 2.C
Danis Matěj 2.C
Jozič Tomáš 2.C
Vlček Tomáš 2.A
Bartl Adam 2.C
Horký Jan 2.C
Mejdr Adam 2.C
Zavřel Radek 2.C
Semaniuk Nazar 2.C
Hrdinka Jakub 2.C
Kopecký Vít 2.C
Čihák Oldřich 2.D
Jelínek Milan 2.B

6. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor paní profesorka Čechová

Jaké technologické postupy zvolit při pěstování potravin? Jsou řešení obří mnohapatrové haly? Je řešením genetická úprava potravin? Budeme si potraviny tisknout na 3D tiskárnách? Mohou nám pomoci například vodní řasy či hmyz?

Student  Třída
Švec Jan 2.A
Ilrouček Karel 2.L
Kopecký Jiří 2.D
Zíka Martin 2.C
Bejlek Radim 2.C
Iláž Jakub 2.C
Švenla Martin 2.C
Machá Vít 2.L
Kovanda Richard 2.L
Jaromír Miroslav 2.L
Gregor Jan 2.A
Šíma Kristián 2.A
Obermajer Patrik 2.A
Toman Kryštof 2.A
Skalický Lukáš 2.A
Illašterský Adam 2.A
Ilermes Tomáš 2.D

7. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Chochlovský

Jaké vyhlídky jsou ohledně dostupnosti vody v České republice a jaká řešení v zadržování vody v krajině se zdají vhodná? Budování mokřadů, rybníků, umělých nádrží? Je potřeba regulovat odebírání vody, omezovat hloubkové vrty, zalévání zahrad či plnění bazénů?

Student  Třída
Sušičký Pavel 2.A
Chroust Filip 2.A
Vokoun Marek 2.A
Paleček Adam 2.A
Štecher Ondřej 2.B
Kraus Filip 2.B
Latináková Kristýna 2.B
Procházková Nikol 2.A
Rozhožka Denis 2.D
Vobořil Petr 2.B
Slovák Filip 2.B
Váša Vojtěch 2.B
Kaucký Jan 2.B
Papež Jakub 2.D
Portnyagin Igor 2.D

8. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan profesor Hanuš

Je soběstačnost v zásobování potravin v České republice žádoucí, anebo se budeme spoléhat na dovoz levnějších potravin? Je cestou k úspěchu dotování zemědělců, které pokřivuje konkurenci a zvýhodňuje některé proti jiným? Jak zabránit vzrůstající erozi půdy? Jsou řešením velké podniky či menší soukromé farmy? Jaký vliv má na neutěšeném stavu osévání zemědělské půdy podpora biopaliv?

Student  Třída
Vajnerová Barbora 2.L
Koubek Lukáš 2.L
Bláha Ondřej 2.L
Goliáš Roman 2.L
Tissen Arseniy 2.L
Olšan Filip 2.C
Kulda Filip 2.L
Vejsada Martin 2.C
Mourečková Běla 2.L
Zika Dominik 2.D
Patejdl Jiří 2.D
Zazvonil David 2.B
Balík Eduard 2.L
Pantoflíček Jakub 2.L
Rejzek Jakub 2.C
Ptáček Petr 2.C

9. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor pan Kalista

Jak se bránit očekávané migrační vlně v nejbližší době? Blíží se další stěhování národů, kterému nepůjde nijak zabránit? Je naše západní civilizace schopna si udržet své principy a hodnoty, anebo je již historicky na ústupu? Podle různých prognóz má být do dvaceti let v pohybu až miliarda lidí. Kam půjdou za vodou a potravinami? Hrozí další světová válka o vodu a jídlo? Případně o energetické zdroje, které jsou i s tím spojené? Je boj o přežití v budoucnu nevyhnutelným údělem přelidnění, aby se válkou stav populace snížil, jak se tomu stalo mnohokrát v minulosti? Nebo si poradí příroda sama, když zredukuje počet obyvatel nějakou pandemií smrtelné choroby? Po morových ranách ve středověku výrazně stoupla životní úroveň přeživšího obyvatelstva. Máme čekat na podobné katastrofální scénáře či nalezneme lepší řešení?

Student  Třída
Dobšinský Lukáš 2.B
Moravec Martin 2.B
Seguin Erik 2.B
Crkva Filip 2.B
Pokorný Lukáš 2.L
Uvíra Lukáš 2.L
Třesohlavý Adam 2.D
Čepela Martin 2.D
Míček Michal 2.L
Michálek Čtepán 2.L
Halbych Jan 2.A
Lengel Denis 2.C
Celer Adam 2.C
Kostka Jakub 2.D
Fassinger Maxmilian 2.D
Brtuhans Petr 2.B

10. PRACOVNÍ SKUPINA:

mentor paní profesorka Řejhová

Vytváření zpravodajství z Kempu demokracie. Natáčení aktivit jednotlivých skupin. Rozhovory s představiteli jednotlivých skupin. Pořádání debat a diskusních fór se záznamem z nich. Záznam tiskových konferencí jednotlivých pracovních skupin.

Student  Třída
Cigánek jan 2.D
Vlček Martin 2.L
Šupšák Daniel 2.D
Škoda Martin 2.L
Novotný Jakub 2.C
Kuchař Josef 2.C
Rollo David 2.A
Fiřt Jakub 2.L
Kobovčík Tomáš  2.C
Osullivan Mikuláš 2.L
Thanh Rien Hoang 2.D
Fait David 2.CProjekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002