O projektu - Profesní rozvoj na SSPŠ


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005155
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na personální podporu, profesní rozvoj pedagogů, vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.

Datum zahájení: 1. března 2017

Předpokládané datum ukončení: 28. února 2019

Projektové aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – Polytechnické vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Projektová výuka
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – ICT
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Matematická gramotnost
 • Nové metody ve výuce na SŠ – ICT
 • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem