TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 14. listopadu 2018 se od 17,00 h v zasedací místnosti školy uskuteční plenární schůze Spolku rodičů.

Ve středu 14. listopadu 2018 se od 18,00 h uskuteční třídní schůzky rodičů v kmenových učebnách tříd.