TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Schůzka rodičů nově přijatých žáků se uskuteční v úterý 18. června 2019 od 16:00 hodin pro obor vzdělání Informační technologie a od 17:00 hodin pro obory vzdělání Kybernetická bezpečnost a Technické lyceum. Vždy v zasedací místnosti školy ve 2. patře (211).