ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci nepřijatých uchazečů můžou vyzvednout v budově školy v pondělí 13. května 2019 v čase od 8,00 do 16,00 h.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána na adresu zákonného zástupce v úterý 14. května 2019.