Doplňovací volby do školské rady SSPŠ 2019

V souladu se zák. 561/2004 Sb. byla při SSPŠ zřízena školská rada (ŠR). Vzhledem ke skončení funkčního období dvou členů ŠR musí proběhnout doplňovací volby. 

Termín konání voleb: 16. říjen 2019 

Pro přípravu voleb jmenoval ředitel SSPŠ přípravný výbor v tomto složení: 

  • Mgr. Helena Kaigerová 
  • Ing. Yveta Scharnaglová 
  • Ing. Dita Binderová 

Doplňovací volby se týkají členů školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky a budou probíhat následovně: 

  • voleni budou dva členové 
  • návrhy kandidátů může podat každý zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák SSPŠ. Písemné návrhy se předávají do urny v sekretariátu SSPŠ do 12. září 2019 do 12,00 h. Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta + jméno a podpis navrhovatele + souhlas + podpis navrhovaného kandidáta. Bez těchto náležitostí nebude kandidát zařazen na kandidátní listinu. 
  • kandidátní listina bude zveřejněna 13. září 2019 
  • volby se uskuteční 16. října 2019 v budově SSPŠ
  • každý volič se musí prokázat občanským průkazem 

V Praze dne 23. srpna 2019