Klub komunikace v angličtině

- zaměřen na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce, vedeno rodilým mluvčím s dvanáctiletou praxí ve vedení jazykových kurzů v ČR

- budou probírána témata potřebná k úspěšnému složení mezinárodní zkoušky FCE

- probíhá každý týden po vyučování (pravděpodobně v pondělí od 17,30 -

19,00) od začátku února (mimo jarní prázdniny) do konce června, celkem

16 lekcí v trvání 90 min

- pokračování po dobu dalších 5 měsíců bude zahájeno od září 2020

- kurz v ceně 8000 Kč je díky získanému grantu zdarma

- účastníci si na své náklady zakoupí učebnici, která bude doporučena

- účast je povinná a neúčast je možná pouze v případě nemoci s doručením omluvenky od zákonného zástupce

- přihlášení na kurz probíhá do 23. 1. 2020, následně bude z přihlášených osob vybráno 12 (+2 náhradníci) na rozřazovacím testu

- hlaste se na e-mail aramis.tochjan@ssps.cz