Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku 2020/2021

Přijímací řízení do všech třech oborů vzdělání bylo ukončeno.


  • usnesení o zastavení řízení o žádosti uchazeče o vydání nového rozhodnutí bude školou odesláno po 7. 7. 2020 na adresu zákonných zástupců
  • kapacita všech tří oborů vzdělání je naplněna
  • další uchazeči nebudou přijímáni