Mimořádná opatření k 1. září

 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ve SSPŠ:

·       Ve společných prostorách školy nosí všichni roušky (zakrytí nosu a úst)

·       Každý při příchodu do třídy si umyje ruce mýdlem a vydesinfikuje

·       V učebnách se v maximální možné míře větrá

·       Studenti kmenovou učebnu opouští co nejméně (wc, odborná učebna)

 

Případné další opatření ohledně výuky bude stanoveno ředitelem školy.

1.    září 2020