Granty

Jsme častým žadatelem a příjemcem nejrůznějších grantových výzev.
Ty aktuálně probíhající mají svoji záložku v této sekci.