Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium každoročně podává žádosti o podporu Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Pro rok 2021 žádala škola prostředky na tyto projekty:

Využití virtuální reality ve výukovém procesu

Cílem je seznámit účastníky workshopů s různými námi vytvořenými modelovými programy z různých
oblastí výukového procesu, humanitních i přírodovědných, a v rámci zpětné vazby zjistit, jaké výukové
materiály by v rámci virtuální a rozšířené reality potřebovali.

Šíření osvěty, zvyšování technických dovedností mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost je v současné době klíčová v oblasti využívání informačních technologií. Rádi
bychom pokračovali v pořádání takzvaných kempů kybernetické bezpečnosti, které se u studentů těší
veliké oblibě. Smíchovská SPŠ je jedna ze dvou středních škol vyučujících KB v pilotním režimu.

Smíchovská průmyslovka třetího věku

Mezigenerační projekt: Cyklus přednášek a workshopů Smíchovská průmyslovka třetího věku je zaměřený na seznámení pražských seniorů s novými technologiemi v oblasti STEM, IT a k procvičení myšlení nad aplikovanou matematikou. Přednášky v období od února do prosince 2021 povedou zkušení pedagogové ze SSPŠ za asistence studentů. Součástí projektu je i IT technická podpora seniorů vedená studenty.

Interaktivní vědecké centrum při SSPŠ

SSPŠ se již léta podílí na rozvoji výuky fyziky a techniky a to komplexním propojením vzdělávání od
nejmenších dětí přes spolupráci s VŠ a vědeckými pracovišti až po vzdělávání seniorů. V rámci tohoto
projektu bychom rádi pokračovali v tvorbě workshopů ze STEM a IT pořádané pro pražské ZŠ i MŠ,
podpořili nadané studenty v tvorbě projektů ve spolupráci s VŠ a vytvořili inovativní předmět STEM.

Cyklus přednášek a dílen pro učitele fyziky, STEM a 1. stupně ZŠ – Centrum Elixíru do škol

Elixír do škol je projekt zaměřený na vzdělávání učitelů fyziky, STEM a na 1. stupni ZŠ pražských škol. Jedná se o pravidelnou účast učitelů na přednáškách a dílnách, kde se seznamují s novými metodami výuky. Program je garantován vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe. Program vede k atraktivizaci učitelů v jejích hodinách, a tím i k zvýšení zájmu žáků o oblast STEM.