OPPA – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

OPPA

Na naší škole byl v roce 2013 schválen projekt v Operačním programu Praha – Adaptabilita „Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky„. Projekt byl zaměřen na inovaci výuky.

Součástí tohoto projektu bylo zavedení projektové mezipředmětové výuky v prvních třech ročnících, dále spolupráce na technických maturitních projektech s vysokými školami, školení pro naše žáky a pedagogy na spolupracující vysoké škole, a vytváření celé řady podpůrných výukových materiálů pro matematiku, fyziku, deskriptivní geometrii, biologii a český jazyk.

Operační program Praha – Adaptabilita, který byl financován z Evropského sociálního fondu, měl za cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita byl zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu bylo podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.