Smíchovská průmyslovka třetího věku

Od roku 2018 působí na Smíchovské SPŠ škola pro seniory pod názvem Smíchovská průmyslovka třetího věku, kterou založila učitelka Věra Krajčová. V kalendářním roce probíhají dva semestry, jeden na jaře a druhý na podzim. Výuku zajišťují jak učitelé Smíchovské SPŠ, tak její studenti. Zváni jsou i externí odborníci.

Projekt je seniory hodnocen velmi kladně a za jeho realizaci získala Věra Krajčová „Ocenění za trvalou významnou činnost v popularizaci fyziky za aktivity Smíchovské průmyslovky“, kterou ji udělila Česká fyzikální společnost, což je sekce Jednoty českých matematiků a fyziků.

Kontakt: vera.krajcova@ssps.cz