O pedagogickém sboru – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

O pedagogickém sboru

Většina pedagogického sboru působí na Smíchovské SPŠ dlouhodobě, mnozí učitelé jsou bývalými studenty školy. Předností sboru je vysoká kvalifikovanost, kterou škola zajišťuje školeními, ale i spoluprací s absolventy školy či experty z praxe.

Pedagogický sbor se vnitřně dělí na komise, sekce a vedení školy.
Komise humanitních předmětů se primárně zaměřuje na výuku českého jazyka, dějepisu či občanské nauky. Organizuje na škole i Klub mladého diváka, který umožňuje studentům navštívit zajímavá divadelní představení za zvýhodněnou cenu.

Komise výpočetní techniky je vzhledem k zaměření školy nejpočetnější. Vyučuje Programování a vývoj aplikací, hardware, práci s designerskými programy, VR a mnoho dalšího. Mnoho vyučovaných předmětů je pak i součástí maturitní zkoušky.

Komise přírodovědných předmětů vyučuje primárně matematiku a fyziku. Škola disponuje moderní fyzikální laboratoří, kde probíhají poutavé experimenty, škola také úzce spolupracuje s ČVUT, mimo to je i fakultní školou ČVUT FEL.

Sekce tělesné výchovy zajišťuje nezbytnou část vzdělávání, která vede k aktivnímu životu se sportem. Ve škole se nachází tři tělocvičny, z toho jedna venkovní a posilovna. Nadto je sekcí pořádán i sportovní kurz či různé sportovní výjezdy do zahraničí.

Komise cizích jazyků vyučuje na škole dva jazyky – anglický a německý jazyk. Při výuce jazyků se využívá jak učebnice, tak i vlastní materiály učitelů, interaktivní hry, zapojující i chytré zařízení studentů nebo projektovou výuku.