Školská rada

Školská rada SSPŠ byla zřízena v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Aktuální složení Školské rady je vyvěšeno v přízemí školy.