Milan Hanuš – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Mgr. Milan Hanuš

Jméno a titul

Mgr. Milan Hanuš

Zkratka

Hn

Komise

Komise tělesné výchovy

Číslo kabinetu

112

Číslo do kabinetu