Petr Štěpánek – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Petr Štěpánek

Jméno a titul

Petr Štěpánek

Zkratka

St

Komise

Komise praktických cvičení

Číslo kabinetu

Číslo do kabinetu