Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách – Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách – Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy

10. 6. 2022
Jakub Karafiát

Aktualizováno dne 22. června 2022

Výběrové řízení – „Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia“ bylo pozastaveno z důvodů vznesených dotazů dne 20. 6. 2022. Termín podání nabídky se tímto posouvá o dobu, do vypořádání všech dotazů. Odpovědi na vznesené dotazy naleznete na webu školy – www.ssps.cz a Tender aréně. Finální termín podání nabídek bude po vypořádání všech dotazů přesně stanoven.

Předmětem zakázky je úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia dle přílohy D, tedy všech tříd, kabinetů, chodeb, tělocvičen a dalších konkrétně nespecifikovaných prostor v budovách. Součástí zakázky je zajištění všech potřebných úklidových pomůcek a prostředků.