Jak správně podat přihlášku? (návody)

Osobní podání přihlášky je možné v budově školy POUZE:

PONDĚLÍ: 13,00h-17,00h
STŘEDA: 13,00h-17,00h

V uvedené dny budou přihlášky přijímat osoby vyškolené a budou provádět kontrolu správnosti a úplnosti podávaných dokumentů.

1. přihlášky ke vzdělávání ve střední škole se odevzdávají v budově školy v přízemí, místnost 2 (rouška, desinfekce rukou)

2. řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením základní školy a lékaře a všemi přílohami lze odevzdat vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU, vždy od 13,00 h do 17,00 h

3. každý, kdo přihlášku odevzdá, dostane kopii předního listu přihlášky s razítkem, které potvrzuje převzetí přihlášky

4. přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 1. března 2021 (naposledy v pondělí 1. března 2021)

5. registrační číslo uchazeče bude zákonným zástupcům sděleno dopisem

POKYNY pro příjem přihlášek ke studiu (2021):

1.      Přihláška musí obsahovat VŠECHNY údaje požadované na přihlášce

2.      Musí obsahovat potvrzení základní školy a lékaře

3.      Musí obsahovat VŠECHNY ZNÁMKY i z chování

4.      Musí tam být kontakt (telefon, e-mailová adresa) na zákonného zástupce (čitelně)

5.      Musí tam být podepsaný zákonný zástupce i uchazeč

6.      Podává-li uchazeč DVĚ přihlášky, musí být OBĚ STEJNĚ VYPLNĚNÉ

7.      NELZE podat přihlášku, kde jsou v jedné kolonce uvedené DVA obory

8.      Kódy oboru vzdělání IT a KB jsou STEJNÉ: 18-20-M/01

9.      Gymnázium kód oboru: 79-41-K/41

  • Vzorové zadání školních testů studijní předpokladů (IT a KB) – bude zveřejněno po prvním workshopu z každého oboru