Přijímací testy – pokyny, workshopy

Na této stránce najdete pokyny k přijímacím testům pro obory informační technologie a kybernetická bezpečnost.

Online workshop k přípravě portfolia proběhl 9.2. od 15:00 – záznam je možné shlédnout do 1.3. ZDE.

Online workshop k přihláškám proběhl 10.2. od 16:00 – záznam je možné shlédnout do 1.3. ZDE.

Termíny online workshopů k přijímacímu testu IT:
(Workshopy na sebe nenavazují, všechny probírají to samé)

Proběhnou na MS Teams. Odkaz k přihlášení bude zveřejněn zde, vždy cca 30 minut před zahájením.

Termíny online workshopů k přijímacímu testu KB:
(Workshopy na sebe navazují)

 • Čtvrtek 25.2. 2021 od 17h – Seznámení a úvod
  • Pátek 26.2. 2021 od 17h
 • Pátek 5.3.2021 od 17h – Netiketa
 • Pátek 12.3. 2021 od 17h – Základy práce v terminálu
 • Pátek 19.3. 2021 od 17h – Základy sítí
 • Pátek 26.3. 2021 od 17h – Základní a starověká kryptografie

Proběhnou na Discord. Odkaz k přihlášení – https://discord.gg/Hc3et7HGc6

Test studijních předpokladů
ke středoškolskému studiu oboru Informační technologie (TSP IT)

Test studijních předpokladů ke středoškolskému studiu oboru IT testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné studium oboru IT na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. Nejde o výhradně znalostí test, při řešení úloh může žák vycházet jak z informací v zadání, tak z vlastních znalostí. V naší škole věříme, že logické uvažovaní, schopnost pochopit odborný text a schopnost novou informaci využít k řešení úkolu, jsou podmínky, které uchazeče s předpoklady ke studiu definují lépe než množství tvrdých znalostí, které se mění neuvěřitelným tempem a jsou v reálném světě vzdálené jen několik sekund v internetu. Teoreticky tak může uchazeč v našem testu zodpovědět všechny otázky správně, čistě jen na základě informací poskytnutých přímo v zadání. Díky tomu mají jistý bonus i ti studenti, kteří již mají jisté znalosti z oboru, neboť stráví méně času studiem otázek. Test je proto objektivnější – jeho výsledek nezáleží pouze na tom, jak kvalitní základní školu, kdo navštěvoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Přípravné otázky

Otázka POPISNÁ

Neboli vysvětlovací otázka má za úkol otestovat schopnost porozumění textu a práci s nově získanými informacemi. Zároveň otestuje jak dobře dokáže student oddělit důležité informace od neužitečných.

text k otázce číslo 1

(zdroj: https://fotocesta.cz/blog/fototipy/barevne-prostory-1-dil-jaky-je-rozdil-mezi-rgb-a-cmyk, cit. 5.1.2021)

RGB

Funguje na aditivním způsobu míchání barev. To je takzvaná sčítací metoda míchání barev, při které se barvy k sobě přidávají. Používá se všude tam, kde barvy vyzařují. Výchozím stavem je černá. Když se všechny tři barvy smíchají, rozsvítí, vznikne bílá.

CMYK

Funguje na subtraktivním způsobu míchání barev. Označuje takzvané rozdílové míchání barev, kdy se postupným barvením ubírá část původní barvy – barvy se od sebe odečítají. Používá se tam, kde se pro zobrazení barev používá odražené světlo. Výchozím stavem je bílá, třeba bílý papír. Když se všechny tři základní barvy smíchají, vznikne černá.

Který z těchto modelů se využívá v elektrotechnice pro většinu barevných zobrazovacích panelů, které najdeme například na monitoru, televizi a mobilním telefonu? 

 1. Pro zobrazení barev se používá RGB a pro vykreslení obrysů CMYK
 2. Pro  zobrazení barev se používá CMYK a pro černobílé zobrazování RGB
 3. RGB
 4. CMYK

Otázka LOGICKÁ

Logická otázka má za úkol prověřit logické a analytické schopnosti uchazeče. Uchazeč musí prokázat základy tvoření algoritmu na příkladu. Otázky tohoto typu jsou poté na škole prohlubovány především v předmětech jako je matematika, programování a hardware.  

(zdroj: http://hadanky.chytrak.cz/?h=posta)

Představte si, že chcete příteli poslat poštou něco cenného. Máte na to krabičku, která je dostatečně velká, a na kterou lze připevnit několik zámků. Zámků máte oba dostatek, ale problém je, že nemáte klíč od zámku toho druhého.

Jak dostanete k příteli cennost, aby neputovala nezamčená? Poslat klíč jen tak nepomůže, mohl by ho někdo zkopírovat.

Řešení

Zamknete předmět do krabičky, pošlete ho příteli. Ten přidá na krabičku svůj zámek a pošle ji vám. Vy svůj zámek sundáte, pošlete opět příteli a on jen sundá svůj zámek….

Kolik je potřeba cest krabičky?

 1. Nemá řešení
 2. 2
 3. 3
 4. 10

Otázka PRAKTICKÁ

Vzhledem k tomu, že uchazeč bude psát test na počítači bude ho moci použít při řešení této otázky. Nebude smět využívat internet. Odehrává se v prostředí Windows 10, je zaměřeno na základní orientaci v užívání osobního počítače.