Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky bodového zisku jsou přesným obrazem bodového zisku uchazeče v dané kategorii/testu. Celkové pořadí vychází z přepočtu bodového zisku, dle stanovených vah daných kritérii přijímacího řízení, které bylo školou zveřejněno.

Dotazník pro matriku školy

Při odevzdání zápisového lístku nezapomeňte odevzdat i vyplněný dotazník pro matriku školy. Pro přijaté žáky jsou dopisy připraveny předtištěné ve škole.

Informace pro nově přijaté uchazeče

Zde budou uveřejněny informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2022/2023.

Obor vzdělání Informační technologie (18-20-M/01)

Zde budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení pro obor Informační technologie pro školní rok 2022/2023.

Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (18-20-M/01)

Zde budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení pro obor Informační technologie pro školní rok 2022/2023.

Obor vzdělání Gymnázium (79-41-K/41)

Zde budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení pro obor Informační technologie pro školní rok 2022/2023.


Archiv: Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Informace pro nově přijaté uchazeče

Obor vzdělání Informační technologie (18-20-M/01)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 105 včetně.

Tabulka obsahuje výsledky přijímacího řízení po započtení výsledků uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (18-20-M/01)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 35 včetně.

Obor vzdělání Gymnázium (79-41-K/41)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 32 včetně.