Termíny osobních pohovorů – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Termíny osobních pohovorů

Pohovory se uskuteční v budově školy – Preslova 72/25, Praha 5.

Pohovory KB
25. dubna 2022

26. dubna 2022

27. dubna 2022

28. dubna 2022

Pohovory GYM
25. dubna 2022

26. dubna 2022

27. dubna 2022

28. dubna 2022

Pohovory pro uchazeče, kteří požádali o odpuštění zkoušky z ČJ

Pohovory s uchazeči o studium, kteří měli prominutou zkoušku z českého jazyka, bude ředitel školy pořádat v pondělí 9. května 2022 od 11.00 hodin.

Співбесіди з абітурієнтами, які склали іспит з чеської мови, проведе директор школи у понеділок, 9 травня 2022 року з 11:00.