Tisková zpráva - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Tisková zpráva

29. 9. 2020
Michael Kalista

SSPŠ zahajuje výuku techniků a pilotů dronů

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium je jedna z největších pražských středních škol. Na přelomu tisíciletí pilotovala obor Informační technologie a v roce 2017 obor Kybernetická bezpečnost pro všechny další střední školy v ČR. Jako taková je známa svým velice progresivním přístupem ke vzdělávání.

V čele s jejím ředitelem Ing. Radko Sáblíkem, který je členem přípravné skupiny MŠMT pro národní vzdělávací strategii 2030+, Smíchovská SPŠ pracuje se studenty v těch nejmodernějších oblastech. V současnosti zde najdete projektové skupiny zaměřené na virtuální a rozšířenou realitu, internet věcí, robotiku či multimédia.

Od školního roku 2020/2021 bude vůbec poprvé zařazen do výuky předmět „Drony“. V něm se studenti této střední průmyslové školy seznámí s principy nutnými pro výrobu a stavbu dronů, pravidly nezbytnými k jejich bezpečné a legální pilotáži, jakožto i k údržbě a pravidly radiokomunikace. Výuka bude z větší části praktická, a tak si studenti v průběhu roku navrhnou, zkonstruují a proletí svůj vlastní lehký dron. Smíchovská SPŠ na tomto projektu pracuje s několika technickými partnery, kteří garantují vysokou úroveň tohoto předmětu. Studenti v předmětu „Drony“ získají mezipředmětové vědomosti a kompetence, zejména pak z oborů fyzika, aerodynamika, matematika, elektrotechnika, 3D modelování a pilotáž bezpilotních letadel.

Předmět bude vyučován ve 3. ročníku v 3. hodinové týdenní periodě.

„Moc nás těší, že SSPŠ začíná jako první připravovat studenty střední školy na velice perspektivní povolání v oblasti dronů. Navíc tento pečlivě připravený koncept předmětu Drony je jednoduše replikovatelný, a může být využit ve více středních školách ke vzdělávání se v těchto pokročilých technologiích“, doplňuje Ing. Jakub Karas, prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl.