GDPR - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

GDPR

Žádosti subjektů osobních údajů (dále také OÚ) (žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a další), např. o výmaz, budou vyřešeny do jednoho měsíce (do 30 dnů) od podání žádosti.

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Moore Czech Republic s.r.o.
Mgr. Eva Šmídová
telefon: 731 609 403
email: gdpr@moore-czech.cz