GDPR – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

GDPR

Informace, jaké osobní údaje škola zpracovává o jednotlivých subjektech, jsou k dispozici v sekretariátu ředitele školy.

Žádosti subjektů osobních údajů (dále také OÚ) (žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a další), např. o výmaz, budou vyřešeny do jednoho měsíce (do 30 dnů) od podání žádosti.

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
telefon: 731 609 403
email: gdpr@bdo.cz