Povinné údaje - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Povinné údaje

1. Název

 • Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
 • Zkratka názvu školy: SSPŠ
 • Praha 5, Preslova 72/25; PSČ 150 21

2. Důvod a způsob založení

 • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy. 

3. Organizační struktura

 • Škola se skládá z vedení školy, jednotlivých pedagogických komisí a nepedagogických pracovníků školy

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

 • Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
  Preslova 25
  150 21 Praha 5

4.2. Adresa pro osobní návštěvy

 • Stejná jako poštovní adresa

4.3. Úřední hodiny

 • Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:30 h
 • Pátek: 8:00 – 14:00 h

4.4. Telefonní čísla

 • Hlavní telefon je na vrátnici odkud Vás dále přepojí – 257 320 533
 • Sekretariát školy: 257 320 533
 • Ředitel školy
 • Statutární zástupce ředitele 
 • Zástupce ředitele 
 • Pověřenec na ochranu osobních údajů
  • Moore Czech Republic s.r.o.
  • Mgr. Eva Šmídová
  • telefon: 731 609 403
  • email: gdpr@moore-czech.cz
 • Pověřenec pro whistleblowing
  • anonymní schránka II. patro, naproti kabinetu číslo 217
  • telefon: 257 320 533 (linka 56)
  • email: petr.ruzicka@ssps.cz

4.5 Čísla faxu

 • Škola nemá FAX

4.6 Adresa internetové stránky

 • https://ssps.cz

4.7. Adresa e-podatelny

 • reditel@ssps.cz

4.8. Datová schránka

 • Identifikátor datové schránky: mgm3z73

5. Platby lze poukázat

 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 • Číslo účtu: 19-1426340277/0100
 • IBAN: CZ5501000000191426340277
 • BIC kód: KOMBCZPP
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX

6. IČ

 • 61386855

7. DIČ

 • CZ61386855 (škola není plátcem DPH, je plátcem DPH pouze z doplňkové činnosti, překročí-li příslušné zákonné limity)

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů schválené rámcové vzdělávací programy:

8.2. Rozpočet

 • Finanční vypořádání za rok 2018
 • Finanční vypořádání za rok 2019

9. Žádosti o informace

 • Veškerá podání lze učinit v sekretariátu ředitele školy, nebo jiným zákonným způsobem
 • Poskytování informací může podléhat zpoplatnění podle sazebníku úhrad

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Veškerá podání lze učinit sekretariátu ředitele školy, nebo jiným zákonným způsobem

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky lze podat zákonným způsobem

12. Formuláře

 • Viz sekce Dokumenty ke stažení
 • Pro studenty pak sekce Potřebuji vyřídit
 • Opis vysvědčení: Uveďte prosím celkovou dobu studia, vč. opakování ročníků, rok ukončení studia a případně jméno třídního profesora. Žádost bude zpracována pouze na základě zaplacení 100,- Kč v hotovosti, splatné předem. Žádost nelze vyřídit na počkání, lhůta je 30 dní od podání žádosti o opis vysvědčení. Formulář ke stažení zde.
 • Veškeré další formuláře lze získat v sekretariátu ředitele školy.

13. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

14.2. Vydané vnitřní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

vyrocni_zprava21_22_priloha_presloviny