Povinné údaje – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Povinné údaje

1. Název

 • Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
 • Zkratka názvu školy: SSPŠ
 • Praha 5, Preslova 72/25; PSČ 150 21

2. Důvod a způsob založení

 • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy. 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

 • Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
  Preslova 25
  150 21 Praha 5

4.2. Adresa pro osobní návštěvy

 • Stejná jako poštovní adresa

4.3. Úřední hodiny

 • Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:30 h
 • Pátek: 8:00 – 14:00 h

4.4. Telefonní čísla

 • Hlavní telefon je na vrátnici odkud Vás dále přepojí, kam budete potřebovat – 257 320 533
 • Sekretariát školy: 257 320 533
 • Ředitel školy
  • Ing. Radko Sáblík
  • telefon: 777 355 040
  • email: reditel@ssps.cz
 • Zástupce ředitele 
  • Ing. Dita Binderová
  • telefon: 257 320 533 (linka 53)
  • email: dita.binderova@ssps.cz
 • Zástupce ředitele 
  • Mgr. Zbyšek Nechanický
  • telefon: 257 320 533 (linka 56)
  • email: zbysek.nechanicky@ssps.cz
 • Pověřenec na ochranu osobních údajů
  • Mgr. Eva Šmídová
  • telefon: 731 609 403
  • email: gdpr@bdo.cz
  • Informace, jaké osobní údaje škola zpracovává o jednotlivých subjektech, jsou k dispozici v sekretariátu ředitele školy.

4.5 Čísla faxu

 • Škola nemá FAX

4.6 Adresa internetové stránky

 • https://www.ssps.cz

4.7. Adresa e-podatelny

 • Formulář na webových stránkách nebo případně emailový kontakt

4.8. Datová schránka

 • Identifikátor datové schránky: mgm3z73

5. Platby lze poukázat

 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 • Číslo účtu: 19-1426340277/0100
 • IBAN: CZ5501000000191426340277
 • BIC kód: KOMBCZPP
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX

6. IČ

 • 61386855

7. DIČ

 • CZ61386855

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů schválené rámcové vzdělávací programy:

8.2. Rozpočet

 • Finanční vypořádání za rok 2018
 • Finanční vypořádání za rok 2019

9. Žádosti o informace

 • Veškerá podání lze učinit v sekretariátu ředitele školy

9.1. Počet žádostí

 • Škole zatím nebyla předložena žádná žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Veškerá podání lze učinit sekretariátu ředitele školy

11. Opravné prostředky

 • UPOZORNĚNÍ: Opravné prostředky lze podat pouze v listinné podobě v sekretariátu ředitele školy

12. Formuláře

 • Univerzální žádost (PDF)
 • Univerzální žádost (DOC)
 • Slouží k žádosti o vystavení potvrzení o studiu, opis maturitního vysvědčení apod.
 • Upozornění: Univerzální žádostí lze požádat i o opis maturitního vysvědčení. Bez 50,- Kč kolku žádost nebude zpracovaná. Kolek v žádném případě nelepte na žádost! Žádost nelze vyřídit na počkání.
 • Veškeré další formuláře lze získat v sekretariátu ředitele školy.

13. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací

 • Přijetí ke středoškolskému vzdělávání do SSPŠ
 • Přijetí do vyššího ročníku studia do SSPŠ
 • Opakování ročníku při středoškolském studiu ve SSPŠ
 • Přerušení vzdělávání ve SSPŠ
 • Přestup žáka do SSPŠ
 • Odvolání proti podmíněnému vyloučení nebo vyloučení ze SSPŠ

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zřizovací listina s účinností ode dne 1. 9. 2021
 • Zřizovací listina s účinností ode dne 1. 4. 2011
 • Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

14.2. Vydané vnitřní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Informace poskytujeme bezplatně

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy