Zájemci - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Zájemci

MY SE BUDOUCNOSTI NEBOJÍME, MY JI TVOŘÍME!

Vybrat si správně střední školu není zas tak složité.

 • Propojujeme světy

Ve školním roce 2024/25 již počtvrté doplníme úspěšné obory informační technologie a kybernetická bezpečnost o čtyřleté gymnázium. A POZOR, tentokrát otevíráme gymnaziální třídy hned 2! Smíchovské gymnázium je všeobecný studijní obor zaměřený na STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) propojující humanitní a technické vzdělávání. Naši gymnazisté se tak připojují k projektům spolužáků z technických oborů a mohou se tak ještě lépe cvičit v komunikaci a spolupráci.

 • Jsme škola pro aktivní studenty

U nás najdete minimum žáků, kteří si to chodí do školy jen odsedět. Naši studenti patří mezi nejaktivnější ze všech českých škol. Důkazem toho je jejich zapojení do desítek projektů a každodenního chodu školy. Ti nejšikovnější studenti jsou dokonce přizváni do velkých komerčních projektů s IT společnostmi nebo třeba Ministerstvem školství. Některé z projektů si můžete prohlédnout zde. Zároveň doporučujeme nahlédnout do studentského zpravodajství Presloviny.

 • Máme progresivní učitele

Ve školství není jednoduché držet tempo s dobou. Naštěstí máme výborné učitele, kteří se snaží žáky naučit především univerzálních kompetencí. Naši učitelé jsou skutečnými odborníky/praktiky v oblastech, které učí. Část učitelů, mnohdy absolventů školy, ve škole učí na částečný úvazek, neboť v jednotlivých oblastech pracují či stále studují.

 • Určujeme směr vzdělávání v České republice

To, že jsme nejprogresivnější školou v Praze, nikdy nebyla jen prázdná fráze. Nejen že učíme v standardech opravdu odpovídajících 21. století, ale hlavně jsme vzorem tomu, jak inovovat školy v ČR. Naši studenti během března 2020 ukazovali pedagogům z celé republiky, jak začít učit online. Dnes to je již pro všechny standard. Navíc pan ředitel Ing. Radko Sáblík je součástí expertního týmu ministra školství pro vizi vzdělávání 2030+ a naše škola je vzorem stovkám učitelů ze zahraničí, kteří k nám jezdí jako k příkladu dobré praxe. Není proto divu, že právě u nás jste na přelomu tisíciletí mohli být jedni z prvních studentů oboru Informační technologie, na podzim 2018 se stát vůbec prvními studenty oboru Kybernetická bezpečnost a od podzimu 2021 studovat unikátní gympl při IT průmyslovce.

 • Učíme za podpory skvělého vybavení

Pražský magistrát průběžně zásobujeme žádostmi na rekonstrukce stávajících a výstavby nových špičkových laboratoří a učeben. Pro výuku tak máme k dispozici například laboratoře virtuální reality, robotiky, kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, multimédií, 3D tisku, ale třeba i televizní studio či hydroponickou farmu. Vše doplňují coworkingové prostory pro práci na studentských projektech a startupech, studentský klub a další nadstandardní vybavení školy.

 • Jsme prostě jiná škola

Do pěti bodů se toho moc nevejde a u nás to platí dvojnásob. Nemůžeme vám tu dostatečně výstižně popsat co vše se u nás děje. Jak naši studenti vyvíjejí komplexní počítačové hry, pomáhají změnit Prahu na město budoucnosti, zakládají startupové firmy v našem inkubátoru nebo testují kybernetické zabezpečení jaderné elektrárny. Chce to pocítit tu tvůrčí a svobodnou atmosféru, které je právě to, co z nás dělá jiné. SSPŠ si musíte zažít.

PS: Nenechte si ujít i naše dny otevřených dveří!

PS2: Možná vám to přijde jako hodně divoká revoluce, ale víte, že s tím vším, co na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu děláme přišel už Jan Ámos Komenský?

Když jim to řekneš, zapomenou to.
Když jim to ukážeš, možná si to zapamatují.
Když je do toho zapojíš, získají novou dovednost.

Jan Amos Komenský
Co o škole říkají spolupracující absolventi a učitelé?

Smíchovská SPŠ a gymnázium je známá jednak vysokým počtem aktivních studentů a učitelů, ale i spolupracujících absolventů, kteří po odmaturování tak trochu zapomínají ze školy odcházet a i nadále zde působí.

Proč naši absolventi zůstávájí na naší škole i po maturitě a na jakých neobvyklých projektech a předmětech pracují naši mladí učitelé?

Nabízíme Vám šest krátkých video rozhovorů moderovaných panem ředitelem Ing. Radko Sáblíkem a pět psaných rozhovorů ze studentského školního časopisu Presloviny.

Psané rozhovory

Video rozhovory

Výuka dronů, příprava předmětu s umělou inteligencí a učitelem v 20 letech.
Jaké je to se zapojit do chodu školy a projektů již v prvním ročníku SŠ?
Jaké je to být českým studentem roku, od mlada podnikat a přestavět půlku školy?
Proč na SSPŠ jezdí učitelé z celé EU a proč je cestování důležitou součástí studia na SSPŠ.
Student místopředsedou Pražského sředoškolského sněmu a založení firmy během studia.
Vývoj her pro virtální reaitu a zložení technologického start-upu na SŠ.

Vše o SSPŠ

Doporučeno pro rodiče. Informační spot Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.
Ředitel školy: Proč si vybrat Smíchovskou SPŠ a gymnázium?

Vybrat si správně střední školu rozhodně není jednoduché. Nabídka je široká, informací mnoho, každá škola se snaží prezentovat své silné stránky. Ne každý žák deváté třídy základní školy má jasno, jakou cestou se chce vydat. Ne každý žák čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia je ochotný vystoupit ze své komfortní zóny a přejít na jinou školu, i když ho všeobecné vzdělání příliš neuspokojuje. Ano, mezi uchazeči o studium na naší škole jsou každý rok i studenti víceletých gymnázií, kteří mají zájem změnit své působiště.

Doporučuji všem uchazečům o studium, aby se rozhodovali opravdu svědomitě, aby si zjistili o vytipovaných školách co nejvíce informací, aby je navštívili při Dnech otevřených dveří a zajímali se především o atmosféru, o možnost seberealizace, o přístup ke studentům. A také, aby se zamysleli, co vlastně sami od střední školy očekávají. Pokud jim jde jen o maturitní vysvědčení, je vlastně jedno, kde budou studovat. Stejně většinu toho, co se budou učit, velmi brzo zapomenou. Ale pokud se opravdu chtějí rozvíjet, skutečně vzdělávat, pak by měli hledat takovou školu, která jim toto co možná nejvíce umožní, která jim bude dávat prostor k osobnímu růstu, k realizaci jejich aktivit. Bude je v nich podporovat, nikoli omezovat.

V České republice je jistě nejvyšší autonomie ředitelů středních škol na světě a jedna z nejvyšších svobod pro volbu směřování školy obecně. I my, kteří působíme ve školství, můžeme převzít za své rozhodování zodpovědnost, anebo konat podle tradic a rad moudrých a často nemoudrých. Můžeme se držet „klasiky“, nadávat na poměry, vymlouvat se na „vyšší moc“, na zastaralé Rámcové vzdělávací programy, na ty nahoře. Anebo můžeme realizovat své nápady, využívat široké možnosti, které ve skutečnosti Rámcové vzdělávací programy poskytují. Jako ředitel Smíchovské střední průmyslové školy jsem se vydal druhou cestou a snažím se měnit české školství tím, že změním výuku na své škole, změním přístup ke studentům, zvýším interakci mezi studenty a učiteli, zapojím do chodu školy učitele, absolventy a studenty. Snažím se realizovat nápady, se kterými oni přicházejí. V tom vidím hlavní poslání ředitele, tedy vytvořit prostředí, ve kterém se mohou učitelé, spolupracující absolventi i studenti seberealizovat.

Rozhodně nemíním nikoho přemlouvat, aby k nám podal přihlášku, a pokud uspěje v přijímacím řízení, aby k nám nastoupil. Možná ne každému vyhovuje, jakou cestou jdeme, možná ne každému vyhovují nabízené obory vzdělávání. Já sám pochopitelně mám zájem, aby k nám nastupovali studenti proto, že zde chtějí opravdu studovat, vzdělávat se, nikoli se „prosedět“ k maturitě. Studenti, kteří jsou ochotní přijmout za své vzdělávání zodpovědnost, rozvíjet svůj talent. A každý na něco talent má, jen ho možná ještě nestačil objevit. V tom mu také můžeme pomoci.

Snažím se, aby systém vzdělávání na Smíchovské SPŠ a gymnáziu byl co možná nejvíce efektivní. Což značí, že se nelze jen našprtat na zkoušení či písemku, neboť si za krátký čas z toho pamatujeme dle různých průzkumů 2% až 15%. I horní hranice však značí velmi nízkou efektivitu. Chtěl bych, aby se studenti naučili učit, což znamená, že jsou schopni se sami naučit nové věci na základě již získaných poznatků. Aby byli kreativní, aktivní, aby se rozvíjeli v komplexní osobnost, schopnou podnikat, založit živnost, pracovat v oboru či studovat na jakékoli vysoké škole u nás i v zahraničí. Podle svého zájmu, na základě své volby a rozhodnutí.

Velice si vážím toho, že jsem byl ministrem školství v lednu 2019 jmenován do osmičlenného expertního týmu, který se podílí na vytváření nové vize českého školství pod názvem Strategie 2030+. Navíc studenti a absolventi z Mediálního domu Preslova spolupracují s MŠMT na propagaci této vize. Beru své jmenování i jako ocenění koncepce, kterou na Smíchovské SPŠ a gymnáziu realizuji a kterou pochválili i Česká školní inspekce. Já sám přitom nemám nic načtené z knih, okopírované v zahraničí, nedívám se nábožně do Finska a podobně. Vše dělám na základě dlouholetých zkušeností, na základě informací z rozhovorů s učiteli, studenty, absolventy i sociálními partnery. Snažím se používat selský rozum. Snažím se, aby dostal příležitost k osobnímu růstu každý, kdo o to projeví zájem.

Pokud se rozhodnete vybrat si naši školu, budu se těšit na vzájemnou spolupráci. Pokud se rozhodnete pro školu jinou, přeji vám mnoho úspěchů ve vašem středoškolském studiu.

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia

Jak podat přihlášku na naší školu?

Přihláška:

 • Uchazeči mají možnost podat TŘI elektronické přihlášky na TŘI střední školy, resp. studijní obory
 • V každé přihlášce uvedou VE STEJNÉM pořadí dvě (jednu) školu a dva RŮZNÉ obory vzdělání
 • uchazeči prioritizují výběr SŠ již na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • Přihlášky se podávají do střední školy do 20. února 2024
 • Pořadí škol uvedené na přihlášce ke vzdělávání vliv na případné přijetí do střední školy

Přípravné kurzy:

 • Nebudou organizovány prezenčně

Jednotné přijímací zkoušky:

 • Organizuje a opravuje CERMAT
 • Předměty Český jazyk a literatura a matematika (písemné testy)
 • Termín 12. dubna 2024 uchazeč koná na škole uvedené jako 1. v pořadí
 • Termín 15. dubna 2024 uchazeč koná na škole uvedené jako 2. v pořadí
 • Výsledky nemůžeme sdělovat po telefonu, budou zveřejněny na www.ssps.cz
 • V obou školách se počítá lepší výsledek (bodový zisk)

Kontakt: reditel@ssps.cz

Lékařské potvrzení: Na základě dotazů některých uchazečů Vás informujeme, že lékařská prohlídka s potvrzením není pro podání přihlášky, ani ke studiu potřeba.


Nahlédněte do naší školy budoucnosti

Zájemci o studium z celé ČR se pravidelně jezdí dívat k nám na Smíchov, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak se u nás učí a jak jsou studenti zapojení do chodu školy.

S radostí Vás zveme na dny otevřených dveří. Zároveň se doporučujeme podívat na 30 minutovou prezentaci pana ředitele Ing. Sáblíka kliknutím zde, kde se dozvíte doslova vše, co potřebujete o Smíchovské SPŠ a gymnáziu vědět.