Zájemci

ŘEDITEL ŠKOLY:
PROČ SI VYBRAT SMÍCHOVSKOU SPŠ?

Vybrat si správně střední školu rozhodně není jednoduché. Nabídka je široká, informací mnoho, každá škola se snaží prezentovat své silné stránky. Ne každý žák deváté třídy základní školy má jasno, jakou cestou se chce vydat. Ne každý žák čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia je ochotný vystoupit ze své komfortní zóny a přejít na jinou školu, i když ho všeobecné vzdělání příliš neuspokojuje. Ano, mezi uchazeči o studium na naší škole jsou každý rok i studenti víceletých gymnázií, kteří mají zájem změnit své působiště.

Doporučuji všem uchazečům o studium, aby se rozhodovali opravdu svědomitě, aby si zjistili o vytipovaných školách co nejvíce informací, aby je navštívili při Dnech otevřených dveří a zajímali se především o atmosféru, o možnost seberealizace, o přístup ke studentům. A také, aby se zamysleli, co vlastně sami od střední školy očekávají. Pokud jim jde jen o maturitní vysvědčení, je vlastně jedno, kde budou studovat. Stejně většinu toho, co se budou učit, velmi brzo zapomenou. Ale pokud se opravdu chtějí rozvíjet, skutečně vzdělávat, pak by měli hledat takovou školu, která jim toto co možná nejvíce umožní, která jim bude dávat prostor k osobnímu růstu, k realizaci jejich aktivit. Bude je v nich podporovat, nikoli omezovat.

V České republice je jistě nejvyšší autonomie ředitelů středních škol na světě a jedna z nejvyšších svobod pro volbu směřování školy obecně. I my, kteří působíme ve školství, můžeme převzít za své rozhodování zodpovědnost, anebo konat podle tradic a rad moudrých a často nemoudrých. Můžeme se držet „klasiky“, nadávat na poměry, vymlouvat se na „vyšší moc“, na zastaralé Rámcové vzdělávací programy, na ty nahoře. Anebo můžeme realizovat své nápady, využívat široké možnosti, které ve skutečnosti Rámcové vzdělávací programy poskytují. Jako ředitel Smíchovské střední průmyslové školy jsem se vydal druhou cestou a snažím se měnit české školství tím, že změním výuku na své škole, změním přístup ke studentům, zvýším interakci mezi studenty a učiteli, zapojím do chodu školy učitele, absolventy a studenty. Snažím se realizovat nápady, se kterými oni přicházejí. V tom vidím hlavní poslání ředitele, tedy vytvořit prostředí, ve kterém se mohou učitelé, spolupracující absolventi i studenti seberealizovat.

Rozhodně nemíním nikoho přemlouvat, aby k nám podal přihlášku, a pokud uspěje v přijímacím řízení, aby k nám nastoupil. Možná ne každému vyhovuje, jakou cestou jdeme, možná ne každému vyhovují nabízené obory vzdělávání. Já sám pochopitelně mám zájem, aby k nám nastupovali studenti proto, že zde chtějí opravdu studovat, vzdělávat se, nikoli se „prosedět“ k maturitě. Studenti, kteří jsou ochotní přijmout za své vzdělávání zodpovědnost, rozvíjet svůj talent. A každý na něco talent má, jen ho možná ještě nestačil objevit. V tom mu také můžeme pomoci.

Snažím se, aby systém vzdělávání na Smíchovské SPŠ byl co možná nejvíce efektivní. Což značí, že se nelze jen našprtat na zkoušení či písemku, neboť si za krátký čas z toho pamatujeme dle různých průzkumů 2% až 15%. I horní hranice však značí velmi nízkou efektivitu. Chtěl bych, aby se studenti naučili učit, což znamená, že jsou schopni se sami naučit nové věci na základě již získaných poznatků. Aby byli kreativní, aktivní, aby se rozvíjeli v komplexní osobnost, schopnou podnikat, založit živnost, pracovat v oboru či studovat na jakékoli vysoké škole u nás i v zahraničí. Podle svého zájmu, na základě své volby a rozhodnutí.

Velice si vážím toho, že jsem byl ministrem školství v lednu 2019 jmenován do osmičlenného expertního týmu, který se podílí na vytváření nové vize českého školství pod názvem Strategie 2030+. Navíc studenti a absolventi z Mediálního domu Preslova spolupracují s MŠMT na propagaci této vize. Beru své jmenování i jako ocenění koncepce, kterou na Smíchovské SPŠ realizuji a kterou pochválili i Česká školní inspekce. Já sám přitom nemám nic načtené z knih, okopírované v zahraničí, nedívám se nábožně do Finska a podobně. Vše dělám na základě dlouholetých zkušeností, na základě informací z rozhovorů s učiteli, studenty, absolventy i sociálními partnery. Snažím se používat selský rozum. Snažím se, aby dostal příležitost k osobnímu růstu každý, kdo o to projeví zájem.

Pokud se rozhodnete vybrat si naši školu, budu se těšit na vzájemnou spolupráci. Pokud se rozhodnete pro školu jinou, přeji vám mnoho úspěchů ve vašem středoškolském studiu.


Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ