Gymnázium

Od 1. září 2021 naše škola ve spolupráci se zřizovatelem nahrazuje obor vzdělávání Technické lyceum za obor vzdělávání Gymnázium, s přírodovědným zaměřením a s významným zastoupením výuky informačních a komunikačních technologií. Ve Smíchovském gymnáziu hodláme propojit svět humanitních věd se světem věd přírodních, přičemž velký význam bude mít vhodné využíváním nejmodernějších digitálních technologií ve výuce.

S touto výukou rozhodně nezačínáme od nuly, ba právě naopak. Vhodným využitím Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu bylo již Technické lyceum koncipováno jako gymnaziální typ studia s přírodovědným zaměřením. Obor Gymnázia nám však umožní v ještě vyšší míře realizovat individuální vzdělávání studentů pomocí volitelných předmětů a seminářů.

Naše škola klade důraz na vzdělávání pro reálný život, osobní, společenský i profesní, a tak nechybí předměty jako Prezentační dovednosti, IT v praxi, Právo či Výchova k podnikavosti. Samozřejmostí je pak široká paleta odborných seminářů a celoročních prací (Studentský a Maturitní projekt), které se výborně osvědčily v uplynulých letech na všech našich oborech. Otevírá se tak naprosto unikátní příležitost studovat gymnázium podpořené dlouholetou a úspěšnou tradicí výuky IT.

Studenti Gymnázia se mohou zapojit do všech velkých a unikátních projektů školy, podle svého zájmu a talentu. K tomu jim poslouží vlastní Mediální dům Preslova (tvorba mediálního obsahu), Studio 301 (vývoj aplikací včetně vývoje počítačových her), pilotní výuka umělé inteligence (AI), robotiky, internetu věcí, kybernetické bezpečnosti. V roce 2021 bude také otevřené Coworkingové centrum, v němž se budou propojovat studenti středních a vysokých škol, spolupráce není jen s ČVUT, ale také s Universitou Karlovou. To vše, a mnohé další, tu pochopitelně je i pro naše gymnazisty!

Není na co čekat, přijď spolupracovat s námi a s desítkami našich sociálních partnerů. Těšíme se na Tebe!

Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat 30 uchazečů.

Pro školní rok 2021/2022 do tohoto oboru na naší škole podalo přihlášku 32 uchazečů a bylo přijato 30 uchazečů.