Dopis předsedy Spolku rodičů - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Dopis předsedy Spolku rodičů

20. 9. 2020
Michael Kalista

Vážení rodiče,
se zahájením nového školního roku 2020-21 se jako obvykle připomíná svým členům i nečlenům Spolek rodičů a přátel školy, dobrovolná organizace především rodičů studentů naší průmyslovky. Je zaměřen na podporu a vytváření zázemí pro aktivity všech studentů, jejichž rodiče jsou členy Spolku.

Jako svoji vlajkovou loď provozujeme Studentský klub v prostorách školy. Ten je vybaven mj. výpočetní technikou srovnatelnou s vybavením školy včetně VR, na které mohou studenti realizovat i své školní a maturitní projekty, atd. V Klubu naleznete i herní počítače pro E-sport a další počítačové hry, hernu s PS4, relaxační a konferenční prostory a prostory pro Klubovou činnost. V současné době Spolek aktivizuje studentské audiostudio. Zásadní podíl na činnosti v Klubu mají studenti, kteří jej řídí, organizují si v něm činnosti, soutěže, apod.

Kromě Studentského klubu Spolek rodičů finančně přispívá na studentské zájezdy doma i do zahraničí, odměňuje úspěšné sportovní aktivity studentů i výborné výsledky ve studiu a na školních olympiádách, organizuje maturitní ples, řeší i individuální žádosti o podporu jiných aktivit našich studentů.

Prosíme rodiče, aby v případě, že chtějí vědět více, si našli na školním webu ve složce O ŠKOLE podnabídku Spolek rodičů, kde naleznou veškeré podrobnosti a odkazy.

Dovolujeme si přesto tímto dopisem znovu přivítat rodiče studentů, zvláště studentů v prvních ročnících a připomenout několik základních informací.

Všechny výše popsané aktivity Spolku rodičů ve prospěch studentů (s výjimkou maturitního plesu) jsou určeny pouze pro studenty, jejichž rodiče jsou členy Spolku rodičů. Členem Spolku rodičů se stává každý rodič studenta naší školy, který uhradí členský příspěvek, činící na rok celkem 1000,- Kč. Je možné Vaši úhradu rozdělit na dvě části po 500,-Kč, přičemž první část či celý příspěvek je nutno uhradit do data 30.9.2020 na náš transparentní účet 115-4105460247/0100 u Komerční banky. Prosíme, uveďte do Vašeho platebního příkazu jako poznámku pro příjemce jméno a příjmení studenta a jeho školní třídu, aby mohla být platba správně přiřazena. V případě rozdělení příspěvku na dvě části je nutno druhou část zaplatit do 31.12.2020. Jako krajní možnost lze také úhradu provést v hotovosti do pokladny Spolku ve škole u paní Valčevské, sedící u ředitelny v prvním patře školy. Teprve po přijetí úhrady bude Váš syn či Vaše dcera zaregistrována a bude moci navštěvovat a plně využívat Studentský klub.

S úctou Martin Mosinger, předseda Spolku rodičů, V Praze dne 3. 9. 2020