NEW! Information for Ukrainian refugees - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

NEW! Information for Ukrainian refugees

9. 4. 2022
Michael Kalista

PROSÍM, POZORNĚ ČTĚTE! PLEASE, PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING!

Усі українські біженці, які складають шкільний фаховий тест (ІТ та КБ) англійською мовою, можуть принести друкований українсько-англомовний або російсько-англійський словник.

Všichni ukrajinští uprchlíci, kteří píší školní odborný test (IT a KB) v anglickém jazyce si mohou ke zkoušce přinést tištěný ukrajinsko – anglický či rusko – anglický slovník.


Uchazeči, kteří měli možnost podat přihlášku do 5. 4. 2022, tedy ukrajinští uprchlíci, si mohou vyzvednout pozvánky ve vrátnici školy.

ŠKOLNÍ ODBORNÉ TESTY

Školní odborné testy u uchazečů, kteří se do SSPŠ hlásí na obor IT i na obor KB (v libovolném pořadí) – tzn. mají na 1. i 2. místě uvedenou školu SSPŠ a gymnázium:

Uchazeči píší školní odborné testy vždy v den (v termínu), kdy jsou pozvání na JPZ pro obor KB (na pozvánce k JPZ mají registrační číslo začínající „103“).

Příklady:

1) Jsem uchazeč, který se hlásí do SSPŠ na obor IT i KB zároveň. Na úterý 12. 4. 2022 jsem pozván na JPZ pro obor IT (na pozvánce k JPZ na den 12. 4. 2022 mám registrační číslo začínající „102“).

— Tento den ve škole konám pouze JPZ z MAT a ČJ. Školní odborný test z IT a KB konám až ve druhém termínu – tedy ve středu 13. 4. 2022.

2) Jsem uchazeč, který se hlásí do SSPŠ na obor IT i KB zároveň. Na úterý 12. 4. 2022 jsem pozván na JPZ pro obor KB (na pozvánce k JPZ na den 12. 4. 2022 mám registrační číslo začínající „103“).

— Tento den ve škole konám JPZ z MAT a ČJ a zároveň odpoledne konám odborné testy z IT a KB. Ve středu 13. 4. 2022 konám pouze 2. termín JPZ z MAT a ČJ, ale odborné školní testy již nekonám.

Úterý

  1. Kolo – uchazeči hlásící se na obor IT v prvním termínu: začátek testů ve 14:00
  2. Kolo – uchazeči hlásící se na obor KB v prvním termínu: začátek testů v 15:00

Středa

  1. Kolo – uchazeči hlásící se na obor IT nebo KB ve druhém termínu: začátek testů ve 14:00

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО! БУДЬ ЛАСКА

Абітурієнти, які мали можливість подати заявку до 5 квітня 2022 року, тобто українські біженці, можуть забрати запрошення біля шкільної брами.

ШКІЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ ТЕСТИ

Шкільні професійні тести для абітурієнтів, які вступають до SSPŠ за напрямком IT та за напрямом KB (у довільному порядку) – т.е. вони мають школу та гімназію SSPŠ на 1 і 2 місцях:

Кандидати завжди пишуть шкільні професійні тести в день (дедлайн), коли їх запрошують до JPZ для поля KB (вони мають реєстраційний номер, який починається з «103» у запрошенні JPZ).

Приклади:

1) Я заявник, який одночасно звертається до SSPŠ у сфері IT та KB. У вівторок, 12 квітня 2022 року, мене запросили до JPZ для галузі IT (у мене є реєстраційний номер, що починається на «102» на запрошенні до JPZ від 12 квітня 2022 року).

  • Цього дня в школі я роблю тільки JPZ від MAT і ČJ. Шкільний професійний тест з ІТ та КБ я складаю лише на другому семестрі – тобто в середу 13 квітня 2022 року.

2) Я заявник, який одночасно подаю документи до SSPŠ у сфері IT та KB. У вівторок, 12 квітня 2022 року, мене запрошують до JPZ для відділення КБ (у мене є реєстраційний номер, який починається на «103» на запрошенні до JPZ від 12 квітня 2022 року).

  • Цього дня в школі я роблю JPZ з MAT і ČJ і одночасно вдень роблю професійні тести з IT і KB. У середу, 13 квітня 2022 року, я проходжу лише 2-й семестр JPZ з MAT і ČJ, але більше не проводжу професійні шкільні тести.

вівторок
Раунд – кандидати, які претендують на напрям ІТ на І семестр: початок тестів о 14:00
Раунд – кандидати, які претендують на сферу КБ на І термін: початок тестів о 15:00
середа
Раунд – кандидати, які претендують на напрям ІТ або КБ на ІІ термін: початок тестів о 14:00