Lingvistická olympiáda - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Lingvistická olympiáda

3. 11. 2021
Michael Kalista

Školní kolo: pátek 12. listopadu (3. a 4. vyučovací hodina – místnost č. 2) – sraz v 9:55
Registrace: do 5. listopadu na mailu michael.kalista@ssps.cz

Pro všechny studenty naší školy!

O soutěži:
Soutěž je sice zaměřena na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se totiž zaměřuje na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která nepředpokládá věcné znalosti, ale především logické a kreativní myšlení. V soutěžních úlohách jsou využívány jevy z různých jazykových rovin (morfologie a syntax, fonetika a fonologie, sémantika či grafické systémy) v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými dalšími např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tématiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou. Z jedné strany se totiž soutěžící seznamují se základy lingvistické analýzy i s rozsahem mezijazykové variability a diverzity, zároveň přitom zapojují logické myšlení, algoritmické řešení problémů a analogii.

Web soutěže (https://www.lingol.cz/)