Maturitní zkoušky - aktuální informace a změny k 15.3.2021 - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Maturitní zkoušky – aktuální informace a změny k 15.3.2021

24. 3. 2021
Marek Kejda

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č.j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky (ze dne 15.03.2021) dochází k níže uvedeným změnám a úpravám:

Důležité změny termínů a termíny nových akcí

 • pátek 30.04.2021 – poslední den pro přihlášení se k dobrovolné ústní profilové zkoušce z ČJL a AJ (způsob přihlášení bude upřesněn). Povinné ústní profilové zkoušky z ČJL a AJ se mění na dobrovolné zkoušky.
 • pátek 30.04.2021 – poslední den pro odevzdání seznamu literatury k dobrovolné ústní profilové zkoušce z ČJL
 • pátek 30.04.2021 – poslední den pro podání žádosti o nahrazení ústní profilové zkoušky z AJ certifikátem
 • čtvrtek 13.05.2021 – poslední den výuky ve 2. pololetí pro žáky 4. ročníku
 • pátek 14.05.2021 – den vydávání vysvědčení za 2. pololetí pro žáky 4. ročníku
 • pondělí 17.05.2021 až pátek 21.05.2021 – dny volna na přípravu k maturitní zkoušce – pro žáky 4. ročníku
 • maturitní zkoušky konané formou písemné práce z ČJL a AJ se neuskuteční
 • pondělí 24.05.2021 – od 8:00 se koná didaktický test z matematiky – proběhne ve SSPŠ. Tento test je povinný pro všechny žáky, kteří si vybrali matematiku. 
 • pondělí 24.05.2021 – od 13:30 se koná didaktický test z anglického jazyka – proběhne ve SSPŠ. Tento test je povinný (na rozdíl od ústní profilové zkoušky) pro všechny žáky, kteří si vybrali anglický jazyk.
 • úterý 25.05.2021 – od 8:00 se koná didaktický test z českého jazyka a literatury – proběhne ve SSPŠ. Tento test je povinný (na rozdíl od ústní profilové zkoušky) pro všechny žáky.
 • středa 26.05.2021 – od 8:00 se koná didaktický test z matematiky rozšiřující– neproběhne ve SSPŠ ale v jiné spádové škole, adresa bude zveřejněna na www.ssps.cz
 • úterý 01.06.2021 – obhajoby maturitních prací žáků tříd 4.K a 4.L
 • středa 02.06.2021 až pátek 04.06.2021 – ústní maturitní zkoušky žáků tříd 4.K a 4.L
 • pondělí 07.06.2021 – obhajoby maturitních prací žáků tříd 4.A a 4.B
 • úterý 08.06.2021 až pátek 11.06.2021 – ústní maturitní zkoušky žáků tříd 4.A a 4.B
 • pondělí 14.06.2021 – obhajoby maturitních prací žáků třídy 4.C
 • úterý 15.06.2021 až pátek 18.06.2021 – ústní maturitní zkoušky žáků třídy 4.C

Případné dotazy je možné směřovat na: dita.binderova@ssps.cz