Moderní metody výuky STEM s důrazem na aplikaci AR, robotiky a nových výukových programů - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Moderní metody výuky STEM s důrazem na aplikaci AR, robotiky a nových výukových programů

Výuka formou STEM není jednoduchou záležitostí. Klade vysoké nároky na učitele, a to jak na jejich odbornost, tak i na jeho chuť změnit své již zavedené metody výuky. V projektu připravíme učitelům workshopy, kde jim ukážeme, jak učit STEM, a to s využitím nově vytvořených výukových programů, rozšířené reality i s jednoduchými roboty.

Tito roboti budou učitelům/účastníkům workshopů zapůjčovány do jejich výuky. Obdobné workshopy budou organizovány také pro žáky základních škol. Kromě podpory výuky STEM budou učitelé zapojených škol podpořeni i workshopy, které jim pomohou s přípravou jejich výuky po revizi RVP.

Workshopy:

15x Workshopy pro učitele 1. a 2. stupeň ZŠ – využití moderních techn. ve výuce (10 učitelů á 1 workshop) – délka 2 hodiny

40x Workshopy žáky ZŠ – moderní technologie (15 žáků á 1 workshop) – délka 1,5 hodiny

10x Workshopy pro učitelé 1. stupně ZŠ – implementace pro nové RVP (10 učitelů á 1 workshop) – délka 2 hodiny

Termíny konání workshopů budou zveřejněny. Start předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2022.

O STEM:

STEM je zkratkou pro čtyři obory: Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie) a Mathematics (matematika). STEM lze zároveň vnímat i jako novodobý vzdělávací koncept, který využívá přirozené blízkosti těchto čtyř oborů.

V klasickém školství se přírodní vědy, technika, technologie a matematika většinou vyučují odděleně jako samostatné předměty. Naopak v případě STEM se klade důraz na blízkost a propojení těchto předmětů, součástí výuky je většinou snaha o nalezení řešení praktického problému. A právě řešení reálných problémů a propojení s reálným světem jsou hlavní myšlenky, na kterých je tento koncept založen. (zdroj: jeduedu.cz)

Kontaktní osoba:

Mgr. Věra Krajčová, Ph.D.

Zpět na hlavní stranu iKAP II