PEER PROGRAM – osvěta kybernetické bezpečnosti - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

PEER PROGRAM – osvěta kybernetické bezpečnosti

Projekt založený na principech peer efektu – předávání zkušeností mezi vrstevníky. Interaktivní programy prevence kyberkriminality lektorují na MŠ a ZŠ po Praze proškolení studenti z celkem 3 pražských SŠ, jakožto „kybervrstevníci“ žáků ZŠ. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. Principem peer programů je aktivní zapojení vrstevníků s cílem formovat jejich postoje a účinně ovlivňovat jejich rizikové chování. Jejich vyšší účinnost potvrdila např. i studie Assoc. Prof. Roberta Bengert-Drownse, Ph.D. (děkan univerzity School of Education University at Albany – New York, 1988).

Programy pro MŠ:

Cílem interaktivních programů je srozumitelnou formou ukázat žákům mateřských škol nebezpečí, se kterými se mohou setkat při používání digitálních technologií. Cílem programu je posílit žádoucí preventivní chování a schopnosti žáků, potřebné pro zdravý pohyb v kyberprostoru. Interaktivní program je divadelním představením, které obsahuje několik vstupů, ve kterých žáci s lektorem diskutují co se v příběhu odehrává a zda se hrdinové příběhu chovají bezpečně. Představení obsahuje také krátké pohybové chvilky, během kterých se žáci odreagují. Programy jsou určeny pro žáky 4 – 6 let, délka programu: 50 minut.

Programy pro ZŠ:

Cílem interaktivních programů je pomoci žákům upevnit si schopnosti potřebné pro zdravý pohyb v on-line prostředí, jako je asertivní komunikace, kritické myšlení, odmítání nelegálního jednání a odolávání tlaku agresora. Interaktivní program obsahuje přednášku doplněnou o prosociální aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci, na podporu pozitivního klimatu třídy a skupinové identity a aktivity na prohloubení probírané látky a upevnění preventivních návyků.

Typy programů:

pro 1. – 2. třídu, délka 2 vyuč. hod. (neobsahuje přednášku);

pro 3. – 9. třídu (prima – kvarta), délka: 3 vyuč. hod.;

pro 5. – 9. třídu (prima – kvarta), délka: 4 vyuč. hod.

Témata:

Můj nový telefon (pro 4 – 6 let),

Kyberkamarád (pro 4 – 6 let),

Kyberšikana (pro 6 – 15 let),

Kyberpredátoři (pro 6 – 15 let),

Bezpečnosti on-line (pro 6 – 15 let),

Zdraví v kyberprostoru (pro 6 – 15 let),

Mediální gramotnost (pro 6 – 15 let),

Digitální stopa (pro 11 – 15 let).

Cíle aktivity:

Cílem projektu Peer program je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování.

Aktivita:

program pro ZŠ (300 opakování)
program pro MŠ (50 opakování)
12 interaktivních programů + prezentace
20 příruček pro lektory k jednotlivým tématům pro samostudium

Termíny programů budou upřesněny. V případě zájmu o program nás kontaktujte (viz níže).

Kontaktní osoba:

Diana Burdová

Zpět na hlavní stranu iKAP II