Podcasting a tvorba audio výstupů - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Podcasting a tvorba audio výstupů

V zrekonstruovaných prostorech SSPŠ se bude nacházet rozšířené pracoviště podcastového studia. Bude doplněn o WiFi přístupový bod, zvukařský počítač, pracovní vybavení a vybavení pro hosty, jakož i 4 sady zvukařské techniky určené pro výuku. Studio bude sloužit studentům, učitelům, ale také poslouží široké veřejnosti.

Zde se studenti budou moci podílet na nahrávání podcastů a učit se co obnáší práce zvukaře. Pro budoucí výuku předmětu, který se zabývá audio produkcí, jsou připraveny 4 sady zvukařské techniky. Výhoda těchto sad je jejich mobilita a tudíž se s nimi studenti budou pohybovat v areálu školy nebo mimo školu s učitelským dozorem.

Cíl aktivity:

Cílem aktivity je podpořit studenty při tvorbě podcastů a připravit vybavení pro budoucí audio výuku

Aktivita:

4 přenosné sety pro výuku audiotvorby

150 nahraných podcastů samostatná tvorba studentů – formou formálního i neformálního vzdělávání

samostatná tvorba studentů – formou formálního i neformálního vzdělávání

Kontaktní osoba:

Jakub Lhota

Poslechněte si už nyní jeden z prvních podcastů:

Zpět na hlavní stranu iKAP II