Podpora pedagogů ve výuce prostřednictvím chytrých zařízení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Podpora pedagogů ve výuce prostřednictvím chytrých zařízení

Tato aktivita má za cíl vytvoření komplexního systému pro využití chytrých zařízení ve výuce, který umožní pedagogům zpestřit výuku a studentům umožní samostudium, při kterém budou využívat účelně zařízení, čímž se seznámí s jejich dalšími funkcemi. Role samostudia nabývá na aktuálnosti zejména v kontextu zavřených škol, kdy zajistit pestrost studia je mimořádně náročné. Aplikace může být ideálním prostředkem doplnění distančního vzdělávání. Tento systém umožní vytváření a vkládání dalších výukových modulů, v prvé fázi v tomto projektu budou vytvořeny ty základní. S těmi budou seznámeni učitelé i studenti a na workshopech se s nimi naučí pracovat. Je možné, že časem si budou schopni učitelé další moduly vytvářet i sami. Tím vzroste význam využívání moderních technologií ve výuce i ochota vyučujících je používat.

Aplikace bude zpřístupněna dalším učitelům i dalším osobám, které projeví zájem (cca 500 uživatelů)

50 jednotlivých modulů napříč obory bude složeno z těchto témat:

Fyzika (ZŠ a SŠ)

Chemie (ZŠ a SŠ)

Dějepis (ZŠ a SŠ)

Matematika (ZŠ a SŠ)

Další témata budou doplněny dle odborné konzultace.

Workshopy:

Termíny workshopů budou zveřejněny po vytvoření AR aplikace.

Kontaktní osoba:

Igor Žmajlo

Zpět na hlavní stranu iKAP II