PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE SMÍCHOVSKÉ SPŠ A GYMNÁZIA - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE SMÍCHOVSKÉ SPŠ A GYMNÁZIA

29. 1. 2021
Michael Kalista

Vážené kolegyně, kolegové, vážené studentky, studenti!

                V tomto týdnu jsme se dozvěděli dvě důležité informace, které významně ovlivňují a ovlivní další průběh velmi podivného školního roku 2020/2021. Obě se pokusím rozebrat a pokusím se také nabídnout řešení, která můžeme realizovat v zájmu pedagogického procesu a aktérů v něm.

Pokračování distanční výuky

                Z rozhodnutí vlády, prezentované ministrem školství, minimálně do 14. února 2021 bude pro všechny pokračovat distanční výuka, včetně maturitního ročníku. Vzhledem k tomu, že od 22. února jsou jarní prázdniny, znamená to de facto další měsíc bez prezenční výuky. Pokud na týden před jarními prázdninami budou moci přijít maturanti do školy, asi tato okolnost situaci výrazně nezmění. Spíše se můžeme obávat, jak to bude vypadat v březnu.

                Co se týká výuky prvních až třetích ročníků, nemám takové obavy z distanční výuky. Ta pochopitelně vyhovuje studentům introvertním, aktivním, s vnitřní motivací se vzdělávat, a těm paradoxně umožňuje se naučit více, získat nové dovednosti. Těm, kteří se zatím stále neumí učit, tedy neumí se učit nové věci na základě již získaných znalostí a dovedností, a především jim dělá problém nalézt vnitřní motivaci se vzdělávat, přináší problémy, s nimiž s různou mírou úspěšnosti bojují. A pak je tu skupina studentů, kteří nenacházejí vůli se vzdělávat, nekomunikují, neodevzdávají zadané práce a sami sebe dostávají do situace, která se jim může zdát nakonec bezvýchodná a ještě se tím vše zhoršuje.

                Moje tvrzení výše dokladují výsledky hodnocení prvního pololetí školního roku 2020/2021. Asi u 10% studentů se na vysvědčení objevuje u jednoho či více předmětů výraz „nedostatečný“ či „nehodnocen“, tedy něco nezvládli. Oproti tomu téměř 20% studentů (124) prospělo s vyznamenáním, což je nejvyšší počet vyznamenaných za dobu, co jsem zde na škole učitelem i ředitelem. Byť možná byli pedagogové trochu mírnější, je jasné, že velké procento studentů přistupuje k distanční výuce seriózně, k těm vyznamenaným nutno připočítat další, kteří mají sice trochu horší prospěch, ale k tomu se naučili ještě mnoho dalších věcí, pracují, rozvíjejí se. Ano, je tu skupina, která má problémy, ale tomu se asi nikdy nevyhneme. Je to o zmíněné vnitřní motivaci studentů.

                Proto si dovolím tvrdit, že z pohledu vzdělávání není distanční výuka na střední škole (minimálně té naší) tak hroznou tragédií pro vzdělanost studentů, daleko více trpí jejich sociální vazby, kdy jsou kontakty mezi lidmi omezené. Dovolím si také tvrdit, že učitelé a studenti na naší škole zvládají distanční výuku dobře, přistupují k ní seriózně, byť se ne vždy vše vydaří, ne vždy je vše optimální a stále ještě všichni hledáme co nejideálnější obsah a formy vzdělávání na dálku.

Maturity ve školním roce 2020/2021

                Maturitní zkoušky budou letos bez slohových prací. Toto opatření já za velkou tragédii nepovažuji, neboť se jistě neučíme kvůli maturitní zkoušce, ale pro reálný osobní, společenský a profesní život. Pokud někdo dokáže či nedokáže dobře napsat smysluplný text, je to výsledkem dlouhodobé práce učitelů a jeho osobního přístupu k této problematice, nikoli maturitní zkouškou. Ta nesmí být strašákem, vnější motivací, aby se studenti učili. Pokud se něco našprtají těsně před maturitní zkouškou, již do září skoro vše zapomenou. Důležité jsou dlouhodobé znalosti ukotvené v dlouhodobé paměti a získané dovednosti, ty se neztrácejí v čase, naopak se dále prohlubují a využívají.

                Maturitní zkoušky ve svém současném nastavení nemají valný vliv na proces vzdělávání, neučíme se přece kvůli zkoušce, ale kvůli sobě. Maturita stále v mnoha oblastech více zkoumá okamžité znalosti než dlouhodobé dovednosti, byť se mnozí učitelé na naší škole snaží toto svým přístupem změnit a kladou důraz na dovednost aplikovat získané znalosti v praxi, za což jsem jim vděčný.

                Současně pojatá maturita je z mého pohledu především společenská událost. Na studentech, kteří by získali maturitu zprůměrováním jejich předchozích výsledků, by ulpěl jistý cejch nedokonalých absolventů. Mohli by se cítit neplnohodnotní, mohla by je tak vnímat společnost. Proto schvaluji, že se i letos budou maturity konat, byť jejich význam pro vzdělávací proces nepřeceňuji.

                Pokud slyším na veřejnosti slova, že bez maturitní zkoušky se studenti nic nenaučí, povzdechnu si. Pokud slyším taková slova od ředitelů či učitelů, podívám se na ně soucitně. Jestli je jejich čtyřleté vzdělávání postavené na tom, že se jejich studenti něco našprtají na poslední chvíli před maturitní zkouškou, tak pomáhej jejich absolventům Bůh. Již po letních měsících si budou pamatovat velmi málo a postupně skoro nic. Pak musím takovým ředitelům či pedagogům položit prostou otázku – proč a jak své studenty vzděláváte? Dopředu se obávám jejich odpovědí.

Pokud slyším od studentů: „Rok jsme měli jen distanční vzdělávání, učitelé nás nestihli dostatečně připravit na maturitu.“, povzdechnu si rovněž. I na ně se podívám se soucitem. Opravdu ta slova myslí vážně? A pokud se opravdu za ten rok nic nenaučili? Tak v tom případě je zásadní chyba na jejich straně. Ušetřili mnoho času tím, že nemuseli cestovat do školy. Pokud nenašli vnitřní motivaci se vzdělávat, je mi jich líto. Chyba může být pochopitelně i na straně jejich učitelů, kteří jim třeba jen posílali e-maily s úkoly, nekomunikovali s nimi. Což ale není případ naší školy. Ale i tak se mohli naučit mnohé věci, pokud by se tedy uměli učit, chtěli se vzdělávat, a pouze se nešprtali na testy a zkoušení, aby se dohrabali k té kýžené maturitě, aby nevypadli ze systému.

Přes vše obecné, co jsem popsal výše, neberu letošní maturitní zkoušky na lehkou váhu a je mi jasné, že budou náročné jak pro studenty, tak pro jejich učitele. Proto níže uvádím doporučení, která však nemohu právně vymáhat. Mohu jen žádat a apelovat na každého učitele a každého studenta, aby našel vnitřní motivaci konat, prokázal nadhled, vstřícnost, sociální cítění.

Doporučení pro učitele nematuritních předmětů ve 4. ročníku

                Vážené kolegyně, vážení kolegové, zbývá opravdu jen málo času a měli bychom našim studentům 4. ročníku umožnit se připravovat především na maturitní předměty. Chápu vás, že chcete být seriózní, že chcete ještě mnohé studentům sdělit a předat, ale vzhledem k současné situaci vás žádám o následné. Pokuste se co nejdříve uzavřít hodnocení za druhé pololetí tohoto školního roku ze svého předmětu, klidně již po jarních prázdninách, a zbylý čas se studenty ve svých hodinách jen opakujte to, co považujete za klíčové. Nezatěžujte je dalšími domácími úkoly a nenuťte je se připravovat na písemky, dopřejte jim volnost na přípravu maturitních předmětů. Ano, někteří této vaší benevolence zneužijí, ale to je především jejich problém, ne váš. Mnoha dalším však pomůžete.

Pokud někdo z vás bude namítat, že díky tomuto opatření neprobere obsah Školního vzdělávací programu za daný nematuritní předmět, tak se prosím zamyslete nad následujícími otázkami. Co tak zásadního a klíčového chcete probrat v posledních dvou měsících středoškolského studia? Jaká asi bude efektivita, když stejně budou vaši svěřenci myšlenkami jinde? Opravdu utrpí takovou újmu? Nebude i pro vás lepší, když tento ušetřený čas věnujete tomu, že si sami utřídíte myšlenky, zhodnotíte distanční výuku a zamyslíte se nad tím, co je ve vašem předmětu podstatné a co zbytné? Připravíte si nové úkoly, cvičení, aplikaci látky? K tomu vám může pomoci i debata se studenty čtvrtého ročníku, zpětná vazba od nich.

Doporučení pro učitele maturitních předmětů ve 4. ročníku

                Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejen tento školní rok byl poznamenán distanční výukou. Ještě více výuka utrpěla na jaře 2020, kdy nikdo z nás nebyl na uzavření škol připravený a teprve jsme hledali způsob, jak se s takovým omezením co nejlépe vypořádat. A stále ještě hledáme, neboť již sice zvládáme využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty, ale pořád ještě není zcela optimální obsah, neboť nelze prostě překlopit prezenční výuku do té distanční.

                Jen vy sami nejlépe víte, co jste dokázali probrat, co měli šanci se vaši studenti naučit. Apeluji tedy na vaše svědomí a vaše sociální cítění. Doporučuji vám přehodnotit, co má být obsahem maturitní zkoušky, o čem bezpečně víte, že bylo v silách vašich studentů se i v takto ztížených podmínkách naučit. Na těchto znalostech a dovednostech pak trvejte, k těm dalším přistupujte s vysokou tolerantností.

                Pevně věřím, že vaši kolegové z nematuritních předmětů vyslyší mé doporučení a dají prostor pro vaše předměty, aby na ně měli studenti více času. Prosím, trpělivě s nimi znovu proberte, co budete u maturitní zkoušky vyžadovat, dejte jim co možná nejvýstižnější studijní materiály a nastavte ve svých předmětech a hodinách pocit důvěry. Neúspěch studentů u maturity je i naším neúspěchem. To neznamená, že bychom měli někomu něco dávat zadarmo, ale že jsme schopni vyhodnotit jak současné objektivní podmínky pro vzdělávání, tak i subjektivní podmínky každého studenta.

                U některých odborných předmětů jejich úroveň výuky pochopitelně utrpěla tím, že jste nemohli využívat své laboratoře. Nebo v omezené míře, jen v době, kdy byli současní maturanti ve škole. Proto přehodnoťte, co po nich budete vyžadovat. Někdy bude asi více teorie, byť to není určitě ideální.

Doporučení pro studenty 4. ročníků

                Vážené studentky, vážení studenti, snad již každý z vás chápe, že nelze usednout do lavice, nebo před videokonferenci, upřít bezelstně zrak na učitele a pohledem mu říkat: „Tak mě něco nauč.“ Jistě jste již pochopili, že tak pedagogický proces opravdu nefunguje. Bez vašeho seriózního přístupu, bez vaší vnitřní motivace se vzdělávat, to opravdu nepůjde.

                Jsem hluboce přesvědčený, že drtivá většina učitelů je vůči vám vstřícná, ale na oplátku očekává, že z vaší strany bude probíhat aktivní komunikace s nimi. Mnohé se dá vyřešit, ale míček je na vaší straně kurtu. My tu maturitu již máme, vy ji chcete. Byť u jistého procenta z vás si nejsem jistý, zda si my nepřejeme více než vy, abyste úspěšně ukončili středoškolské vzdělání.

                Snad jste se již naučili pracovat s časem a s prioritami. Dobře víte, že jsem vás vždy podporoval v tom, abyste se rozvíjeli nad rámec standardního vzdělávání, podporoval vaše aktivity, ať již byly sportovního, kulturního, společenského či odborného charakteru. Ale nyní na vás apeluji, abyste na první místo dali úspěšné složení maturity a tomu přizpůsobili svůj přístup. Nejste v ideální situaci, ale pokud budete aktivní směrem ke svým učitelům, pokud jim ukážete svůj zájem, jsem si jistý, že společně dokážete úspěšně projít všemi úskalími maturitní zkoušky.

                Snad jste již pochopili, že učitelé pro vás mohou udělat hodně, ale nemohou se za vás vzdělávat. Pokud jste doposud měli problém najít vnitřní motivaci, tak se o to pokuste nyní. Maturita opravdu není klíčová pro vzdělávací proces, ale je klíčová pro váš další osobní, společenský i profesní život. Její zvládnutí je důležité, a byť třeba některý předmět není zrovna váš šálek čaje, tak se mu prosím věnujte s náležitou zodpovědností.

                Co se týká odborných předmětů, tak tam by měl být váš zájem jasný. Bohužel u některých z vás tomu tak není. Žádná sebelepší škola z vás odborníka nevychová, tím se stanete díky soustavnému sebevzdělávání a postupně získaným zkušenostem. Považoval bych za logické, že zvláště ve svých zvolených výběrových maturitních předmětech a v předmětu IT v praxi, se budete sami vzdělávat nad rámec požadovaného obsahu, budete se snažit získat další dovednosti pro svou budoucnost v tomto náročném oboru, kde parafrázováno dnes již znamená včera, kde se věci mění tak dynamicky, až se ani nestačíme divit. Pokud jste něco zanedbali, tak to prosím napravte. Pokud ještě neumíte pracovat se zdroji, kterých je všude plno, tak se pokuste i tuto věc vylepšit. Učitelé nemají být těmi, co na vás budou chrlit informace, ale mají být těmi, kdo vám pomáhají se v nich orientovat. Mají být vašimi průvodci, ale za své vzdělávání nesete zodpovědnost především vy sami.

                Věřte mi, že každý učitel na naší škole ocení, když uvidí váš zájem a vaši aktivitu, a že žádný vám neodmítne pomoc, když o ni požádáte. Není ale úkolem učitele, aby vás naháněl přes všechny možné i nemožné komunikační kanály a doprošoval se vás, abyste s ním komunikovali, abyste si plnili své povinnosti. Nic takového po nich nechci a nikdy chtít nebudu.

                Vážené studentky, vážení studenti, nejste v lehké situaci, ta vyžaduje vysokou míru vaší zodpovědnosti za své vzdělávání. Ale jsem přesvědčený, že na to máte, a pokud jste něco zanedbali, stále je šance věci napravit a vše úspěšně zvládnout. Jsem přesvědčený, že maturitní zkouškou projdete a věřím, že s mnohými z vás budu dále spolupracovat, jedno na jaké bázi. Věřím ve vás, věřte v sebe i vy, ale nezapomínejte, že nic není zadarmo, za každým úspěchem se skrývá usilovná a soustavná práce.

Mníšek pod Brdy, 29. ledna 2021                                            Radko Sáblík