Spolek rodičů a přátel - dopis - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Spolek rodičů a přátel – dopis

18. 12. 2023
Jan Kratochvíle

Vážení rodiče,

vizí naší školy je vzdělávání pro budoucnost, kde studenti nejsou pouze pasivními příjemci informací. Žáci, absolventi, učitelé a sociální partneři u nás spolupracují na desítkách projektů. Spolek rodičů a přátel pomáhá škole při plnění jejího poslání, a to především v oblastech, kde škola sama nemůže nebo je to pro ni problematické. Jedná se zejména o organizaci maturitního a imatrikulačního plesu, provoz studentského klubu nebo finanční podporu řady studentských aktivit, mezi něž patří Dívčí spolek, Studentská rada a mnoho dalších.

Jako rodiče hrajete významnou roli v naší školské komunitě, a Vaše zapojení je neocenitelné. Děkuji tímto všem rodičům, kteří dosud přispěli. Současně prosím ostatní, aby se k nim přidali. Přispět lze kdykoli, avšak abychom s Vaším příspěvkem mohli počítat, budeme rádi, pokud tak učiníte do 31. prosince 2023. Členský příspěvek na školní rok činí 1000,- Kč a uhradíte ho převodem na transparentní účet spolku vedený v Komerční bance s číslem účtu 115-4105460247/0100. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte.

Máte-li zájem účastnit se členských schůzí a aktivně se podílet na činnosti spolku, navštivte webové stránky školy, kde pod záložkou Studenti – Spolek rodičů a přátel naleznete veškeré informace včetně stanov, kontaktů na členy volených orgánů a přihlášky řádného člena.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál klidné a radostné vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů do následujícího roku. Těším se na viděnou s Vámi na 77. maturitním plese již 31. ledna ve Velkém sále Lucerny.

Za Spolek rodičů a přátel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, z.s.,

Marko Kovačević