Testovani - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Testovací prostředí pro suplování

Suplování se speciálním formátem:

(Toto suplování používá požadovaný formát. Nezbytné informace pro tento druh výpisu se kromě dat ze suplování získávají i z rozvrhu tříd a ze seznamu učitelů. Jednotlivé záznamy jsou poté programem interpretovány (= musí se ručně zachytit všechny typy suplování jako je odpadnutí hodiny, hodina navíc, přesun na den, přesun ze dne příp. spojení hodin. Pro všech 5 typů se musí ručně naprogramovat případy, kdy se tento stav děje pro 1 hodinu [např. odpadá 1 hodina nebo pro rozsah hodin např. odpadá 3 - 4. hod.] a pro tyto formáty ještě upravit výpis v případech, kdy se změna děje pro jednu skupiny třídy příp. pro obě poloviny. Dále je třeba řešit výpis třídnických hodin atd.)

Suplování tak, jak ho vrací Bakaláři:

(Modře jsou zvýrazněny strojová data daného záznamu, se kterými je možné v rámci daného výpisu pracovat. Jiná data bakaláři v rámci modulu suplování neposkytují. U tohoto typu výpisu jsme schopni garantovat funkčnost.)