Třídní schůzky - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Třídní schůzky

17. 10. 2022
Michael Kalista

Dne 15. listopadu 2022 při příležitosti ukončení 1. čtvrtletí školního roku se od 18:00 v budově školy konají třídní schůzky.
Všichni zákonní zástupci jsou zváni! Třídní schůzky proběhnou pro každou třídu v její kmenové učebně, v případě, že třída nemá kmenovou učebnu, bude ve vestibulu školy upřesněno v jaké místnosti s schůzka koná.