TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

6. 11. 2023
Jan Kratochvíle

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že příští středu, tj. 15. listopadu od 18 hodin budou při příležitosti ukončení 1. čtvrtletí probíhat třídní schůzky v kmenových učebnách jednotlivých tříd. V případě, že třída nemá kmenovou učebnu, bude ve vestibulu školy upřesněno, v jaké místnosti se schůzka koná. 

Následně od 19 hodin budou probíhat konzultační hodiny a můžete v případě zájmu navštívit ostatní vyučující v jejich kabinetech.

Všichni zákonní zástupci jsou srdečně zvaní. ​

S pozdravem

Vedení školy