David Řehořka - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

David Řehořka

Jméno a titul

David Řehořka

Zkratka

Ra

Komise

Komise praktických cvičení

Číslo kabinetu

4

Číslo do kabinetu