Jan Kafka – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Mgr. Jan Kafka

Jméno a titul

Mgr. Jan Kafka

Zkratka

Ka

Komise

Komise humanitních předmětů

Číslo kabinetu

321

Číslo do kabinetu